Sisältöjulkaisija

null Työpaja AuroraAI-verkon mahdollisuuksista järjestöille 27.1. klo 8.30-12.00

Työpaja AuroraAI-verkon mahdollisuuksista järjestöille 27.1. klo 8.30-12.00

Julkaistu 12.1.2021

Vuoden 2021 alussa käynnistyy niin kutsutun Hytebotti-palvelun kehitystyö, jota on valmisteltu yhdessä kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n, sosiaali- ja terveysministeriön ja STEAn kanssa. Kyseessä tulee olemaan nuorille suunnattu chatbot-palvelu, joka antaa neuvoja ja palveluehdotuksia nuorten elämään, eri tilanteisiin sekä hyvinvointi- ja terveysasioihin liittyen.

Chatbotin taustalla toimii kehitettävä AuroraAI-verkko, jonka avulla ihmisille pyritään optimoimaan elämän eri tilanteisiin ja tapahtumiin liittyvät palvelut ja niistä muodostettavat palveluketjut oikea-aikaisesti ja yksilöidysti. 

Yhtenä AuroraAI-verkon komponenttina toimii palveluiden suosittelumoottori. Sen jatkokehittämiseen tarvitaan myös järjestöjen apua, jotta kehitystyö voisi tuottaa nuorten parissa toimiville järjestöille mahdollisimman paljon hyötyä. 
 
Työpajan tavoitteena on muun muassa

  • kuvata ja kertoa kehitteillä olevan AuroraAI-verkon toimintalogiikasta sekä sen tuomista mahdollisuuksista kohdennetumpaan palveluiden tarjotaan
  • kuulla järjestökentän tarpeita kehitteillä olevaan AuroraAI-verkoon ja Hytebotti-palveluun 
  • mahdollistaa ja auttaa palveluiden liittämisessä AuroraAI-verkkoon sekä niiden kuvaamisessa palveluhakemistoon

Ilmoittaudu mukaan 25.1.2021 mennessä:
Ilmoittautuminen työpajaan Lyyti-verkkopalvelussa. 

Työpajan tarkempi ohjelma päivitetään tälle sivulle myöhemmin tammikuussa. 

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja tilaisuudesta:
Erityisasiantuntija Niko Ruostetsaari, niko.ruostetsaari@vm.fi, +358 295 530 309
Asiantuntija Elina Ovaskainen, elina.ovaskainen@motiva.fi, +358 40 774 9390