Sisältöjulkaisija

null Uusia avustuksia haettiin vilkkaasti

Uusia avustuksia haettiin vilkkaasti

Uusia STEA-avustuksia haettiin vuodelle 2020 yhteensä 1333 kappaletta. Huhti-toukokuun aikana vastaanottamiemme hakemusten yhteenlaskettu euromäärä oli noin 168 miljoonaa euroa.

Uusia STEA-avustuksia haettiin vuodelle 2020 yhteensä 1333 kappaletta. Huhti-toukokuun aikana vastaanottamiemme hakemusten yhteenlaskettu euromäärä oli noin 168 miljoonaa euroa.

Uusien avustushakemusten määrässä on tuntuva kasvu viime vuoteen verrattuna. 

Kuva 1: Haettujen uusien avustusten kappalemäärä ja yhteenlaskettu summa vuosittain

Paikka auki -avustusohjelma

Uusissa avustushakemuksissa huomio kiinnittyy etenkin Paikka auki -ohjelman suureen suosioon. Paikka auki -avustushakemusten määrä vuoden 2019 hakuun verrattuna on lähes kaksinkertaistunut.

On hienoa, että nuorten ja osatyökykyisten palkkaaminen kiinnostaa laajasti järjestökentällä. Ikävää hakijoille on, että vaikka kiinnostus ohjelmaa kohtaan on kasvanut, ei Paikka auki -ohjelmaan varattu avustussumma kasva samaa tahtia. Myönnettävien avustusten yhteenlaskettu summa tulee pysymään suunnilleen viime vuoden tasolla.

Kuva 2: Haettujen uusien Paikka auki -avustusten määrä ja yhteenlaskettu summa vuosittain


Haettujen avustusten keskiarvo on vaihdellut viime vuosina paljon. Suurin selittävä tekijä vaihteluihin on eri vuosina haettujen Paikka auki -avustusten määrä, koska ne pienehköinä avustuksina laskevat keskiarvoa. Lisäksi vuosina 2017 ja 2018 järjestetyissä lisähauissa oli keskimääräistä pienemmät hakusummat.

Haetuissa avustusmäärissä on perinteisesti suuria eroja. Vuodeksi 2020 isoin haettu uusi avustus on suuruudeltaan 6 miljoonaa euroa ja pienin 500 euroa, mediaanin ollessa 85 000 €.

Kuva 3: Haettujen uusien avustusten keskiarvo vuosittain

 

Hakijoita luonnollisesti kiinnostaa, kuinka suuret mahdollisuudet ovat myönteiseen päätökseen. Uusista avustushakemuksista myönteisen avustuspäätöksen on viime vuosina saanut 25-32 %. Kuitenkin koko jaettavasta avustussummasta uusien avustushakemusten osuus on ollut 10-16 %.

Jatkuvien avustusten, eli toiminta-avustusten ja yleisavustusten määrä on yli 70 % kaikista avustuksista. Määräaikaisten avustusten, eli investointi- ja hankeavustusten, osuus on alle 30 %.

Kuva 4: Uudet avustushakemukset haetun ja myönnetyn avustuksen mukaan

Kuva 5: Uusien hakemusten ja jatkohakemusten suhde myönnetystä avustuksesta vuonna 2016-2019

 

Kuva 6: Myönnetyt avustukset avustuslajeittain 2016-2019


STEA julkaisee vuoden 2020 avustusehdotuksensa joulukuussa 2019 sivulla avustukset.stea.fi. 

Sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista tammi-helmikuussa 2020. 

Timo Mulari
Timo Mulari erityisasiantuntija