Sisältöjulkaisija

null Valtionapuviranomaisten yhteinen sanastotyö etenee

Valtionapuviranomaisten yhteinen sanastotyö etenee

1.4.2021

Valtionavustustoimintaa kehitetään yhdenmukaistamalla yli 90 valtionapuviranomaisen käyttämät käsitteet. Tavoitteena on kehittää valtionapuviranomaisten viestinnän ymmärrettävyyttä ja yhdenmukaisuutta. Myös STEA on mukana yhteisen käsitteistön ja valtionapuviranomaisten yhteisen sanaston valmistelussa.

Sanaston toinen osa on nyt julkaistu lausuntopalvelussa. Valtiovarainministeriö pyytää sanastoon lausuntoja 23.4.2021 mennessä. Sanaston toisessa osassa määritellään toiminnan kohteisiin, vaikuttavuuteen ja arviointiin liittyviä käsitteitä sekä valtionavustuksella rahoitettavaa toimintaa kuvaavia käsitteitä.

Lue lisää:

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö lausuntopalvelussa