Sisältöjulkaisija

null Vanheneeko avustus?

Vanheneeko avustus?

4.12.2019

Jos vuodelle 2018 myönnettyä avustusta ei ole haettu maksuun tai avustukselle ei kerry hyväksyttäviä kuluja vuoden 2019 loppuun mennessä, avustus vanhenee 31.12.2019. 

Avustukselle voi hakea käyttöajan pidennystä STEAn verkkoasioinnissa. Käyttöajan pidennykselle on oltava erityinen syy ja hakemuksessa on selvitettävä miksi hanketta ei voitu toteuttaa suunnitellussa aikataulussa. Erityisenä syynä käyttöajan pidentämiselle ovat esimerkiksi sellaiset seikat, joihin avustuksen saaja ei ole voinut itse vaikuttaa.

Mitä pikemmin käyttöajan pidennyksen tekee, sen parempi. 

Viimeistään hakemus tulee lähettää STEAlle 31.12.2019 klo 16.15 mennessä

Jos avustuksen maksutapana on maksupyyntö ja avustus on käytetty tai tullaan käyttämään vuoden 2019 loppuun mennessä, täyttäkää maksupyyntö STEAn verkkoasioinnissa mahdollisimman pian. Käyttöajan päättymisen jälkeen avustusta ei voi enää maksaa.