Sisältöjulkaisija

null Vuosiselvitykset verkkoasiointiin maaliskuussa

Vuosiselvitykset verkkoasiointiin maaliskuussa

9.2.2021

STEA toimittaa maaliskuussa vuosiselvitystehtävät verkkoasiointiin niille avustusta saaneille järjestöille, joita selvitysvelvollisuus koskee. 

Avustuksen saajan vuosiselvitys ja avustuskohteen vuosiselvitys täytetään STEAn uudessa verkkoasioinnissa, jonne siirrytään verkkoasiointiin kirjauduttua Tehtävät-sivulla olevan linkin kautta.

Vuosiselvitykset tulee täyttää ja lähettää STEAlle verkkoasioinnissa 31.5.2021 klo 16.15 mennessä. Vuosiselvityksen toimittamatta jättäminen on este uusien STEA-avustusten ja jatkoavustusten myöntämiselle. 

Avustuskohteen vuosiselvityslomake uudistunut

Avustuskohteesta täytettävä vuosiselvityslomake on uudistettu vastaamaan uutta vuonna 2020 käyttöön otettua hakemuslomaketta. Tänä vuonna verkkoasiointiin toimitettava avustuskohteen vuosiselvitystehtävä ei siksi sisällä automaattisesti lomakkeelle siirtyviä hakemuksen tietoja. Muutos koskee vain vuonna 2021 täytettäviä lomakkeita.

Jatkossa hakemus ja vuosiselvitys vastaavat toisiaan ja hakemustiedot siirtyvät esitäytettynä avustuskohteen vuosiselvitykselle automaattisesti. 

Lisätietoja vuosiselvityksestä STEAn verkkosivulla.

Tutustu myös: