Sisältöjulkaisija

null Vuosiselvitykset verkkoasiointiin maaliskuussa

Vuosiselvitykset verkkoasiointiin maaliskuussa

9.2.2021

STEA toimittaa maaliskuussa vuosiselvitystehtävät verkkoasiointiin niille avustusta saaneille järjestöille, joita selvitysvelvollisuus koskee. 

Avustuksen saajan vuosiselvitys ja avustuskohteen vuosiselvitys täytetään STEAn uudessa verkkoasioinnissa, jonne siirrytään verkkoasiointiin kirjauduttua Tehtävät-sivulla olevan linkin kautta.

Vuosiselvitykset tulee täyttää ja lähettää STEAlle verkkoasioinnissa 31.5.2021 klo 16.15 mennessä. Vuosiselvityksen toimittamatta jättäminen on este uusien STEA-avustusten ja jatkoavustusten myöntämiselle. 

Vuotta 2020 koskeva tilintarkastajan raportti (AUP) ja siihen liittyvä ohje on päivitetty. Tilintarkastajan raportti on liitettävä vuosiselvitykseen, jos yksittäiseen avustuskohteeseen on käytetty avustusta suoriteperusteisesti vuonna 2020 vähintään 200 000 euroa. Uusi raporttimalli ja ohjeet löytyvät STEAn aineistopankista.

Tilinpäätöksen toimittaminen

STEAlle riittää, että hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt tilinpäätöksen. Erillistä hallituksen tilinpäätöskokousta ei tarvitse erikseen järjestää. Ellei järjestön säännöissä muuta sanota, hallitus on päätösvaltainen hyväksymään tilinpäätöksen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on sen allekirjoittanut.

STEA kehottaa järjestöjä miettimään joustavia käytäntöjä allekirjoitusten osalta:

  • Järjestöjen hallitukset voivat käsitellä tilinpäätöksen esimerkiksi postitse kierrättämällä.
  • Jos tilinpäätöksen kierrättäminen käsin allekirjoitettavaksi ei onnistu (esimerkkisi jos jäsenillä ei ole laitteistoa, jolla tulostaa ja skannata tilinpäätöksen allekirjoitukset), voidaan käyttää sähköisiä allekirjoitusmenetelmiä.

Sähköpostikuittausta ei voida pitää lain tarkoittamana allekirjoituksena.

Suomen tilintarkastajat on julkaissut verkkosivuillaan ohjeen sähköisestä allekirjoituksesta.

Lisätietoja yhdistysten kokousten ja kokoontumisten järjestämisestä koronatilanteessa valtioneuvoston verkkosivuilla. 

Avustuskohteen vuosiselvityslomake uudistunut

Avustuskohteesta täytettävä vuosiselvityslomake on uudistettu vastaamaan uutta vuonna 2020 käyttöön otettua hakemuslomaketta. Tänä vuonna verkkoasiointiin toimitettava avustuskohteen vuosiselvitystehtävä ei siksi sisällä automaattisesti lomakkeelle siirtyviä hakemuksen tietoja. Muutos koskee vain vuonna 2021 täytettäviä lomakkeita.

Jatkossa hakemus ja vuosiselvitys vastaavat toisiaan ja hakemustiedot siirtyvät esitäytettynä avustuskohteen vuosiselvitykselle automaattisesti. 

Lisätietoja vuosiselvityksestä STEAn verkkosivulla.

Tutustu myös:

päivitetty 13.4.2021 – Lisätty ohje tilinpäätöksen toimittamisesta ja maininta vuotta 2020 koskevan tilintarkastajan raportin mallista ja ohjeesta.