Sisältöjulkaisija

null Vuosiselvitykset vuoden 2019 avustusten käytöstä on toimitettu verkkoasiointiin

Vuosiselvitykset vuoden 2019 avustusten käytöstä on toimitettu verkkoasiointiin

25.3.2020

STEA on toimittanut vuosiselvitystehtävät verkkoasiointiin niille avustusta saaneille järjestöille, joita selvitysvelvollisuus koskee. Lue lisää vuosiselvityksestä STEAn verkkosivuilta.

Avustuksen saajan vuosiselvitys täytetään STEAn uudessa verkkoasioinnissa, jonne siirrytään verkkoasiointiin kirjauduttua Tehtävät-sivulta. 

Tutustu uuden verkkoasioinnin toimintoihin ja uuteen Avustuksen saajan vuosiselvityslomakkeen ohjevideoon YouTubessa.

Avustuskohteen vuosiselvitystä koskevan tehtävä toimitetaan STEA vanhaan verkkoasiointiin Tehtävät-osioon. Kun avustuksen saajan vuosiselvitys on lähetetty STEAlle, toimittaa STEA verkkoasiointiin Tehtävät-osioon tilintarkastajan raportti (AUP-raportti) -tehtävän niille avustusta saaville järjestöille, joita raportointivelvoite koskee. Tilintarkastajan raportin toimittaminen koskee vain niitä avustuskohteita, joissa avustuksia on käytetty tilikauden aikana vähintään 200 000 euroa. Ohje ja malli tilintarkastajan raportista on saatavilla STEAn verkkosivujen aineistopankissa,  Avustusten käyttöön ja raportointiin liittyvät ohjeet ja oppaat-osiossa.

STEAn tarkastajat vastaavat vuosiselvitystä koskeviin kysymyksiin. Oman tarkastajan tiedot voit tarkistaa STEAn verkkosivuilla olevasta Excel-listasta.

Vuosiselvityksen määräaika STEAn verkkoasioinnissa on 1.6.2020 klo 16.15.

Koronavirustilanne ja vuosiselvitys

On selvää, että koronavirustilanteen takia avustusta saaneilla yhteisöillä ja säätiöillä saat-taa olla tavallista rajoitetummat mahdollisuudet hoitaa velvoitteitaan viranomaisille.

Järjestön vuosiselvitykselle voi hakea lisäaikaa perustellusta erityisestä syystä. Jos lisäaikaa tarvitaan, tulee järjestön olla yhteydessä STEAn tarkastajaan.

Tilinpäätöksen toimittaminen

STEAlle riittää, että hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt tilinpäätöksen. Erillistä hallituksen tilinpäätöskokousta ei tarvitse erikseen järjestää. Ellei järjestön säännöissä muuta sanota, hallitus on päätösvaltainen hyväksymään tilinpäätöksen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on sen allekirjoittanut.

STEA kehottaa järjestöjä miettimään joustavia käytäntöjä allekirjoitusten osalta:

• Järjestöjen hallitukset voivat käsitellä tilinpäätöksen esimerkiksi postitse kierrättämällä.

• Jos tilinpäätöksen kierrättäminen käsin allekirjoitettavaksi ei onnistu (esimerkkisi jos jäsenillä ei ole laitteistoa, jolla tulostaa ja skannata tilinpäätöksen allekirjoitukset), voidaan käyttää sähköisiä allekirjoitusmenetelmiä.

Sähköpostikuittausta ei voida pitää lain tarkoittamana allekirjoituksena.

Suomen tilintarkastajat on julkaissut verkkosivuillaan ohjeen sähköisestä allekirjoituksesta. 

HUOM! 
Eduskunta on hyväksynyt perjantaina 24. huhtikuuta täysistunnon toisessa käsittelyssä seuraavan lain: 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (HE 45/2020 vp).
Hallituksen esitys eduskunnan verkkosivuilla. 

Muutosten  mukaan yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä, vaikka laissa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätään tiukemmasta määräajasta. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä.   

Tilintarkastuksen ja/tai toiminnantarkastuksen toimittaminen

Tilintarkastuksen mahdolliset ongelmat ovat oma erillinen asiansa, koska tositteet ovat yleensä paperisina. Tilintarkastuskertomukset ja AUP-raportit voidaan tarvittaessa lähettää STEAlle jälkikäteen, sitä mukaa kun ne valmistuvat. Jos tiedostoja toimitetaan jälkikäteen, tulee siitä olla yhteydessä STEAn tarkastajaan.

päivitetty 28.4.2020 – HUOM!  Eduskunta on hyväksynyt perjantaina 24. huhtikuuta täysistunnon toisessa käsittelyssä seuraavan lain:  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (HE 45/2020 vp). Muutosten  mukaan yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä, vaikka laissa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätään tiukemmasta määräajasta. Yhteisön hallituksen tulisi kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun 2020 loppuun mennessä.