Sisältöjulkaisija

null Vuosiselvitystehtävät verkkoasiointiin

Vuosiselvitystehtävät verkkoasiointiin

19.2.2018

Vuosiselvitystehtävät avautuvat täytettäväksi STEAn verkkoasioinnissa viikon 8 aikana. Vuosiselvitykset on tehtävä niistä avustuskohteista, joille myönnettyä avustusta on käytetty vuoden 2017 aikana. Vuosiselvitys sisältää järjestökohtaisen tehtävän sekä avustuskohdekohtaisen tehtävän jokaiselta selvitettävältä avustuskohteelta pois lukien investointiavustukset. Vuosiselvitykset tulee palauttaa verkkoasioinnissa toukokuun loppuun mennessä.

Osana vuosiselvitystä on toimitettava tehtävissä pyydetyt liitteet, kuten kopio järjestön allekirjoitetusta tilinpäätöksestä. Kiinnitäthän erityistä huomiota siihen, että toimitat vuosiselvityksessä vain pyydetyt asiakirjat ja liität ne oikeisiin kohtiin. Mikäli avustusta on avustuspäätöksen mukaisesti siirretty yhteistyökumppanille tai jäsenjärjestöavustusta on siirretty jäsenjärjestöille, tulee myös näiden järjestöjen kustannukset raportoida avustuskohteen kustannuspaikkakohtaisen tuloslaskelman liitteenä.

Tilintarkastajien raporttiin päivityksiä

Samanaikaisesti vuosiselvitystehtävien kanssa julkaisemme päivitetyt tilintarkastajan raportin mallipohjat sekä ohjeen tilintarkastajille raportin laatimiseksi ja tarkastuksen suorittamiseksi. Nämä asiakirjat ovat saatavilla STEAn verkkosivuilta osoitteesta www.stea.fi/aineistopankki -> Avustusten käyttöön ja raportointiin liittyvät ohjeet ja oppaat

Tilintarkastajan raportti avustusten käytöstä tulee toimittaa vain niistä avustuskohteista, joissa avustusta on käytetty tilikauden aikana vähintään 100 000 euroa. Tilintarkastajan raportti koskee myös investointiavustuksia. Huomaathan, että tehtävä tilintarkastajan raportin palauttamiseksi aktivoituu verkkoasiointiin vasta sen jälkeen, kun järjestön vuosiselvitystehtävä  on lähetty STEAlle verkkoasioinnissa. Tilintarkastaja laatii tilintarkastajan raportin suorittamansa tarkastuksen perusteella, mutta avustuksen saaja on vastuussa raportin palauttamisesta verkkoasioinnin kautta. Myös tilintarkastajan allekirjoitettu raportti tulee palauttaa toukokuun loppuun mennessä. STEA suosittelee aloittamaan vuosiselvitysten laadinnan mahdollisimman pian ja järjestöjä sopimaan tilintarkastajien kanssa siitä, että tarkastustoimenpiteet suoritetaan hyvissä ajoin ennen määräajan umpeutumista.

Uusi raporttimalli korvaa vanhan

Tilintarkastajan raportin mallipohjiin tehtyjen päivitysten takia tilintarkastajien ei tule käyttää vanhoja raportointimalleja. Tilintarkastaja voi raportoida avustuskohteiden tarkastushavainnot joko yhdellä raportilla tai erillisillä raporteilla joka kohteelta. Mikäli tarkastus koskee ennen 1.1.2017 myönnettyjä RAY-avustuksia, niiden raportoinnissa voi käyttää erillistä RAY-avustusten raportointiin tarkoitettua mallipohjaa  tai raportoida RAY-avustusten tarkastushavainnot samalla raportilla yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettyjen valtionavustusten kanssa.

Teknisten tarkennusten lisäksi tilintarkastajan raportointiin on tehty seuraavat päivitykset:
-    RAY-avustusten raportoinnissa voi käyttää RAY-avustusten raportointiin tarkoitettua mallipohjaa tai raportoida RAY-avustusten tarkastushavainnot samalla raportilla 1.1.2017 jälkeen myönnettyjen valtionavustusten kanssa
-    Alle hankintalain mukaisten kynnysarvojen olevien hankintojen tarkastusraja on 7 000 euroa ja julkisten hankintojen tarkastusraja on nostettu 30 000 eurosta 60 000 euroon
-    Tilintarkastajan ei tarvitse tarkastaa, ovatko rinnakkaisorganisaatiolta tehdyt hankinnat katteettomia
-    Yleiskulujen osalta tilintarkastajien tulee haastattelun lisäksi tarkastaa, täsmäävätkö vuosiselvityksellä ilmoitetut yleiskulut avustuskohteiden kirjanpitoon, onko niiden kirjaamisessa käytetty vuosiselvityksellä ilmoitettuja aiheuttamisperiaatteen mukaisia jakoperusteita, sekä ylittääkö yleiskulujen määrä 15 %:ia avustuskohteen kokonaiskustannuksista.

Lisätietoja vuosiselvityksestä sekä tilintarkastajan raportista antaa järjestösi vastuutarkastaja STEAssa.