Avustuslinjaukset

Avustuslinjaukset

STEA seuraa aktiivisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä kansalaisjärjestökentässä tapahtuvia muutoksia ja yleistä kehitystä.

Avustustoiminnan pitkän tähtäimen tavoitteena on, että Suomessa on tulevaisuudessakin monipuolinen ja aktiivinen järjestötoimijoiden kenttä, jossa aikaansa seuraavilla ja yhteistyökykyisillä järjestöillä on hyvät mahdollisuudet edistää kansalaisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Avustuksilla toteutettavan järjestötoiminnan keskiössä ovat ne ihmiset, joiden hyvinvoinnin edistämistä toiminnalla tavoitellaan. Ennaltaehkäisevä toiminta ja avun ja tuen tarjoaminen sitä tarvitseville ovat järjestötoiminnan keskeisiä elementtejä. Tarjottava apu ja tuki tulee kohdentaa sitä eniten tarvitseville.

Avustusvarojen taloudellinen käyttö ja toiminnan läpinäkyvyys ovat perusedellytyksiä avustusten myöntämiselle.

STEAn avustustoiminnalle on määritelty linjauskauden 2017-2019 ajaksi kuusi järjestötoiminnan terveyttä ja hyvinvointia edistävää tavoitealuetta.

Avustuksia suunnataan:

1.    Järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaamiseen
2.    Terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen
3.    Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien edistämiseen
4.    Erityisryhmien asumisen tukemiseen
5.    Kriisiauttamiseen ja arjen turvallisuuden edistämiseen
6.    Työelämäosallisuuden vahvistamiseen

STEAn avustuslinjaukset 2017-2019 löydät aineistopankista, Avustusten hakuun liittyvät linjaukset, oppaat ja ohjeet -kansiosta.