Hakemusten käsittely

Sosiaali- ja terveysministeriön STEA-avustukset ovat harkinnanvaraisia valtionavustuksia. STEAlle verkkoasioinnin kautta toimitettuja hakemuksia käsittelee STEAn valmistelutiimissä 14 avustusvalmistelijaa. Avustusvalmistelijoiden tiimi tekee tiivistä yhteistyötä STEAn valvonta- sekä arviointi-ja kehittämistiimin kanssa, kuten myös eri ministeriöiden, viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa.

STEA julkaisee vuotuisen avustusehdotuksensa joulukuun alussa.

Valtioneuvosto on asettanut sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteyteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan sekä neuvottelukunnan erillisen arviointi- ja avustusjaoston.

Arviointi- ja avustusjaosto ottaa kantaa avustusehdotukseen, jonka jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustusten jaosta tammi-helmikuussa. Päätösesitys viedään valtioneuvoston raha-asiainvaliokuntaan puollettavaksi. STEA maksaa ensimmäiset avustuserät avustuspäätöksen jälkeen.

STEA-avustusten käsittelystä on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Tutustu myös:
Myönnetyt STEA-avustukset
STEA-avustuksia koskevat säädökset
Avustusasioiden neuvottelukunta ja arviointi- ja avustusjaosto