Hakemusten käsittely

Hakemusten käsittely

Sosiaali- ja terveysministeriön STEA-avustukset ovat harkinnanvaraisia valtionavustuksia.

STEA valmistelee hakuaikana saapuneiden hakemusten ja jaettavissa olevien avustusvarojen perusteella sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen. Avustusehdotus julkaistaan yleensä joulukuun alussa sivulla avustukset.stea.fi. Kaikille avustusta hakeneille lähetetään myös oma hakemuskohtainen avustusehdotus verkkoasiointiin.

Valtioneuvosto on asettanut sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteyteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan sekä neuvottelukunnan erillisen arviointi- ja avustusjaoston. Arviointi- ja avustusjaosto ottaa kantaa avustusehdotukseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee avustuksista päätösesityksen, joka käsitellään valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa. Raha-asianvaliokunnan puollettua esitystä sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustusten myöntämisestä. Päätös kuluvan vuoden avustuksista tehdään yleensä tammi-helmikuun vaihteessa. STEA toimittaa avustuspäätökset avustusta hakeneille verkkoasiointiin päätöksenteon jälkeen.