Hakemusten käsittely

Hakemusten käsittely

Vuosittain myönnettävien STEA-avustusten hakemuskäsittely

Sosiaali- ja terveysministeriön STEA-avustukset ovat harkinnanvaraisia valtionavustuksia.

Avustusten käsittely STEAssa alkaa, kun avustusten hakuaika on päättynyt. Ensin hakemuksen käsittelee avustusvalmistelusta vastaava erityisasiantuntija. Sen jälkeen hakemukset käsitellään STEAn avustuskokonaisuudet -ryhmissä.

STEA valmistelee hakuaikana saapuneiden hakemusten ja jaettavissa olevien avustusvarojen perusteella sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen. Avustusehdotus valmistuu joulukuun alussa. Valmis avustusehdotus julkaistaan verkkosivulla avustukset.stea.fi.

Kaikille avustusta hakeneille lähetetään myös oma hakemuskohtainen avustusehdotus verkkoasiointiin.

Valtioneuvosto on asettanut sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteyteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan sekä neuvottelukunnan erillisen arviointi- ja avustusjaoston. Arviointi- ja avustusjaosto antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon avustusehdotuksesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee avustuksista päätösesityksen, joka käsitellään valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa. Raha-asianvaliokunnan puollettua esitystä sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustusten myöntämisestä. Päätös kunkin vuoden avustuksista tehdään yleensä tammi-helmikuun vaihteessa.

STEA toimittaa avustuspäätökset avustusta hakeneille verkkoasiointiin päätöksenteon jälkeen.