Investointiavustukset uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen

Investointiavustus uudisrakentaminen ja peruskorjaus

STEA ei myönnä investointiavustusta loma-, kurssi-, leiri- ja koulutuskeskusten tai kuntoutusta järjestävien yksiköiden uudisrakentamiseen eikä peruskorjaamiseen tai –parantamiseen. Avustuksia ei myöskään myönnetä loma-, kurssi-, leiri- ja koulutuskeskusten tai kuntoutusta järjestävien yksiköiden tietotekniikka- tai kalustehankintoihin.