Järjestöjen sopeutumisvalmennustoiminta

Järjestöjen sopeutumisvalmennustoiminta

STEA on linjannut sopeutumisvalmennustoiminnan osalta, että vuoden 2021 alusta lähtien Sopeutumisvalmennus-termistä luovutaan STEAn avustuskohteiden käyttötarkoitusteksteissä.

Avustusten käyttötarkoitukset kirjoitetaan vuoden 2021 avustusehdotuksessa muotoon, joka kuvaa kohderyhmäkohtaisesti tavoitteellista sisältöä. Linjaus on tarpeen tehdä, koska STEA-avustuksilla rahoitettu toiminta ei voi korvata julkisen sektorin vastuulle kuuluvia tehtäviä ja nykymuotoisena päällekkäisyydet Kelan järjestämän kurssitoiminnan osalta ovat olemassa.

Sekä rajapintatarkastelun että avustusvarojen vähentymisen näkökulmasta sopeutumisvalmennuksen nimellä olevat kohteet tulee pystyä erottamaan selkeästi Kelan rahoittamista lääkinnällisen kuntoutuksen kuuluvista sopeutumisvalmennuksista.

Käyttötarkoitustekstin selkiytyessä myös avustettavan toiminnan tavoitteet, toteutus ja aiotut tulokset sekä vaikutukset selkiytyvät. Vertaistuki on ollut perinteisesti keskeistä STEAn avustamilla kursseilla / toiminnoissa ja tämä tulee olemaan STEA-avusteisen toiminnan ydintä jatkossakin.

STEA-avustuksilla rahoitetut kurssit/toiminnat voivat olla ammatillisesti vedettyjä tai ne voivat perustua vapaaehtoisten vahvaan panokseen. Jatkossa järjestöillä on mahdollisuus kehittää kyseisiä toimintoja tarvetta vastaavalla tavalla. Toiminnan avustamista ei olla lopettamassa, vaan tavoitteellinen ryhmämuotoinen toiminta ja vertaistuki ovat jatkossakin toiminnan ydintoimintoja, joita STEA-avustuksilla voidaan rahoittaa.