Kotiin vietävä toiminta

Kotiin vietävä toiminta

STEA-avustuksin tuetaan yleishyödyllistä, terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää toimintaa. Tarvittaessa toimintaa voidaan myös viedä kohderyhmän kotiin, mikäli sille on tarpeen ja toiminnan luonteen kannalta erityiset perustelut.

STEA-avustuksin toteutetulla toiminnalla ei kuitenkaan voi korvata sellaisia palveluita, jotka kuuluvat kunnan, valtion tai muun viranomaisen yleisen tai erityisen järjestämisvastuun piiriin. Esimerkiksi kotipalvelu tai kotisairaanhoito eivät ole STEA-avusteista toimintaa.

Kotiin vietäviä toimintoja voivat toteuttaa sekä vapaaehtoiset että järjestöjen työntekijät. Vapaaehtoistyönä voidaan esimerkiksi tukea ikäihmisten arkea ystävätoiminnan avulla, jolloin kotona voidaan viettää aikaa ja tehdä asioita yhdessä. Toisaalta järjestöjen työntekijät voivat tehdä kotikäyntejä, mikäli ne katsotaan toiminnan kannalta perustelluiksi.

Toimintaa suunniteltaessa kannattaa kiinnittää huomiota toteutustapaan: onko toiminnan kannalta olennaista, että se viedään kotiin, vai voidaanko sama tulos saada aikaiseksi esimerkiksi ryhmämuotoisena, muissa tiloissa toteutettuna toimintana?

Kotiin vietävien toimintojen kohdalla tulee kiinnittää erityistä huomiota turvallisuus- ja tietoturvallisuusnäkökohtiin työntekijöiden, vapaaehtoisten ja kohderyhmän osalta.