Tutkimustoiminta

Tutkimustoiminta

STEA-avustusta voidaan myöntää sosiaali- ja terveysalan yleishyödyllistä kansalaisjärjestötoimintaa hyödyttävän tutkimuksen, arvioinnin tai selvityksen tekemiseen. Edellytyksenä on, että tutkimus on valmistuttuaan avoimesti kaikkien saatavilla. STEA-avustusta ei voi kuitenkaan kohdentaa tutkimustoimintaan, joiden tuotoksena on ainoastaan akateeminen julkaisu.