Jatkoavustusten haku vuodelle 2021

Uusien hanke- ja investointiavustusten haku vuodelle 2021 UKK

Kysymyksiä ja vastauksia uusien avustusten hakemisesta 

Kysymys:
Olemme täyttämässä hakemusta STEAlle ensimmäistä kertaa. Onko jossain ohjeita siitä, millaisia mittareita voisimme käyttää toiminnan tulosten seurantaan? 
 

Vastaus:
STEAn verkkosivuilla on kolme toiminnan tulosten seurantaan ja arviointiin liittyvää ohjevideota, joista saa vinkkejä sekä seurannan suunnitteluun että mittareiden valintaan.
Linkki ohjesivulle.  

*
Kysymys:
Olemme juuri perustaneet yhdistyksen, voimmeko hakea STEA-avustusta jo ensimmäisen vuoden toimintaamme?  

Vastaus:  
Valitettavasti vasta perustetuille yhdistyksille ei heti myönnetä STEA-avustusta. Ensimmäistä kertaa avustusta STEAlta hakevalla toimijalla tulee olla näyttöä jo tehdystä toiminnasta (vuosikertomus tai toimintakertomus ja tilinpäätös edellisen tilikauden toiminnasta) avustusta hakiessaan. 

*

Kysymys: 
Järjestömme on toiminut jo pitkään, mutta emme ole aiemmin hakeneet STEA-avustusta. Miten pääsemme hakemaan? 

Vastaus: 
Ensimmäistä kertaa avustusta hakevan järjestön tiedot tulee ilmoittaa STEAn verkkoasiointiin, jotta avustushakemusta pääsee täyttämään. Ensimmäisenä kannattaa tutustua STEAn avustusoppaaseen, lisätietoja aiheesta löytyy verkkosivujen Avustusten haku -osiosta. 

*

Kysymys:
Haemme avustusta kolme vuotta kestävälle hankkeelle. Hakemuksen Nyt haettava STEA-avustus -kohtaan ei kuitenkaan voi laittaa summia kuin vuoden 2021 kohdalle. Onko lomakkeessa virhe? 

Vastaus: 
Uusia investointi- ja hankeavustuksia haetaan nyt ensimmäistä kertaa yhdellä hakemuksella koko toiminnan ajaksi. Avustukset myönnetään hakijalle vuonna 2021 yhdellä avustuspäätöksellä. 

Hankkeen kulut ja tuotot jaetaan lomakkeella eri vuosille ja niiden yhteenlaskettu summa ilmoitetaan lomakkeen Nyt haettava STEA-avustus 2021 -kohdassa.

Esimerkki: 
Haetaan avustusta hankkeelle, joka kestää kolme vuotta. Hankkeen suunnitellut kulut vuosittain ovat:

1. vuosi (2021) 55 000 €. 
2. vuosi (2022) 47 000 €
3. vuosi (2023) 48 000 €

Hankkeelle arvioidaan tulevan tuottoja jokaisena vuonna 2 000 €

Koko hankkeen kuluihin nyt haettava STEA-avustus vuodelle 2021 on 144 000 € .

Alla olevassa kuvassa esimerkkinä olevan kolme vuotta kestävän hankkeen kulut on jaettu hakemuslomakkeen Palkkatiedot ja talousarvio -osioon vuosille 2021, 2022 ja 2023. 

Kuvassa hakemuslomakkeen talousarvio, johon esimerkkitapauksen kulut on jaettu talousarviolomakkeen eri vuosille.

Kuvassa hakemuslomakkeen talousarvio, johon esimerkkitapauksen kulut on jaettu talousarviolomakkeen eri vuosille.

*

Kysymys: 
Voiko ESR- tai AMIF-hankkeen omarahoitusosuutta hakea uutena hankeavustuksena?

Vastaus: 

Kyllä voi. Jos hakija hakee tai saa samaan toimintaan rahoitusta eri rahoituslähteistä, tulee se tuoda selvästi esille STEAlle lähetettävässä avustushakemuksessa ja sen talousarviossa. Omarahoitusosuutta haetaan erillisenä uutena hankeavustuksena. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, miltä viranomaiselta muuta rahoitusta saadaan tai haetaan ja mikä on muiden rahoituspäätösten arvioitu aikataulu. 

*

Kysymys: 
Koska avustusten maksaminen alkaa, eli koska avustuksen saanut toiminta voi alkaa? 

Vastaus:
Sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista huhtikuussa 2021. Sen jälkeen järjestö voi hakea ensimmäisiä avustuksia maksuun. Avustuksen maksutapa ilmoitetaan avustuspäätöksessä. 

*

Kysymys:
Voiko koronavirustilanteeseen tänä vuonna myönnettyjä hankeavustuksia hakea uusina hankeavustuksina joulu-tammikuun hakuaikana? Haluaisimme jatkaa toimintaa myös ensi vuonna. 

Vastaus:
10.12.2020 avautuva haku on tarkoitettu uusille hankkeille ja investointihakemuksille. 
Koronatilanteeseen liittyvät hankkeet ovat yksivuotisia eikä niille ollut mahdollisuutta hakea jatkoavustusta ensi vuodelle. 

Jos ns. koronahankkeiden myötä on kuitenkin havaittu tarve vastaavan toiminnan jatkamiselle, voi uudelle toiminnalle hakea uutta avustusta.

*
Kysymys: 
Hakuilmoituksessa kerrotte, että avustusta myönnetään korkeintaan kolme vuotta kestäville hankkeille. Voiko hankkeen kesto olla kuitenkin neljä vuotta? / Voiko hankkeen kesto olla yhden tai kahden vuoden mittainen?

Vastaus:
Hakemuslomakkeelle voi täyttää hankkeen talousarvion korkeintaan kolmelle vuodelle. Hanke voi olla kestoltaan myös lyhyempi. 

*

Kysymys: 
Jos nyt saamme uuden hankeavustuksen kolmelle vuodelle, pitääkö sille hakea jatkoavustusta syksyllä 2021? 

Vastaus:  
Vuodelle 2021 haetut uudet hanke- ja investointiavustukset saavat avustuspäätöksen koko hankekaudelle, joka voi olla korkeintaan kolme vuotta. Jatkohakemuksia ei näille avustuksille enää tarvitse tehdä. Tämä on uusi käytäntö ja koskee tässä vaiheessa vain näitä uusia vuodelle 2021 myönnettäviä hankkeita ja investointiavustuksia.

Kysymys: 
Jos avustus nyt myönnetään kolmelle vuodelle, voiko toimintaa muuttaa hankekauden aikana - aiemmin muutokset on kuvattu jatkohakemuksissa, mutta miten jatkossa toimitaan?

Vastaus: 
Jos hankkeen toimintaan halutaan tehdä muutoksia myöhemmin, tulee muutoksista olla yhteydessä STEAn yhteyshenkilöön, joka arvioi onko suunniteltu muutos sellainen, että sen voi tehdä, ja pitääkö avustuksen saajan tehdä STEAlle muutoshakemus. 

*

Kysymys: 
Milloin voimme hakea uutta kohdennettua toiminta-avustusta / yleisavustusta? 

Vastaus:  
STEA avaa uusien avustusten haun vuodelle 2022 huhti-toukokuussa 2021. Huhti-toukokuun hakuajan aikana voi hakea uutta yleisavustusta, kohdennettua toiminta-avustusta, investointiavustusta ja hankeavustusta.