Avustuksen käyttöaika ja muutoksenhaku

Muutoksenhaku ingressi

Avustuksen käyttöön liittyvät muutospyynnöt toimitetaan STEAlle verkkoasioinnissa.

Käyttöaika ja muutoksenhaku

Käyttöajan pidennystä voi hakea STEAlta

Avustusten käyttöaika on pääsääntöisesti avustuksen myöntämisvuosi ja sitä seuraava vuosi ellei avustuspäätöksessä mainita toisin.

Käyttöajan umpeuduttua avustus vanhenee.

STEA voi järjestön hakemuksesta pidentää avustuksen käyttöaikaa. Pidennyshakemus tulee toimittaa STEAlle verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi -> Muutoksen haku –osiossa) avustuksen viimeisen käyttövuoden loppuun mennessä.

Jo vanhentuneelle avustukselle ei voi enää hakea pidennystä. 

Käyttöajan pidennykselle on oltava painavat perustelut ja hakemuksessa on selvittävä, miksi hanketta ei ole voitu toteuttaa suunnitellussa aikataulussa.

STEA voi myöntää pidennyksen korkeintaan kahdeksi vuodeksi, jonka jälkeen pidennyksestä päättää sosiaali- ja terveysministeriö.

Muut muutoshakemukset

Kaikki avustuksen käyttöä koskevat muutospyynnöt toimitetaan STEAlle.  Poikkeuksena on avustuspäätöstä koskeva oikaisuvaatimus, joka tulee toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle.

STEA päättää avustuspäätökseen tehtävistä vähäisistä ja teknisluonteisista muutoksista, avustuksen siirroista toiselle lain edellytykset täyttävälle toimijalle ja avustuksen palauttamisesta.

Avustuksen takaisinperintää koskevat päätökset tekee sosiaali- ja terveysministeriö.

Muutoshakemukset toimitetaan STEAlle verkkoasioinnissa asiointi.stea.fi. Hakemus täytetään verkkoasioinnin Muutoksen haku -osiosta löytyvään verkkolomakepohjaan.