Kaikilla avustusta saavilla järjestöillä on velvollisuus raportoida avustusten käytöstä vuosittain.