Hankkeen väli- ja loppuraportti

Väliraportti

Väliraportti tulee toimittaa STEAlle maaliskuun loppuun mennessä (viimeistään 31.3.) niistä avustusta saavista hankkeista (C-avustus), joilla käynnistyy kyseisen vuoden aikana kolmas toimintavuosi. Väliraportissa raportoidaan hankkeen kahden ensimmäisen toimintavuoden tuloksista ja vaikutuksista. Vuonna 2018 raportoidaan siis vuosien 2016 ja 2017 tuloksista.

Väliraportti vastaa muodoltaan STEAn  tuloksellisuus- ja vaikutusselvitystä.

STEA toimittaa raporttipohjan verkkoasiointiin niille järjestöille, joita raportointivelvollisuus koskee. Jos selvitystä pyydetään saman järjestön useasta avustuskohteesta, täytetään jokaisesta kohteesta erillinen raportti.

Loppuraportti

Järjestöt, jotka ovat jo lähettäneet STEAlle (ennen 2.1.2017 RAY:lle) verkkoasioinnissa väliraportin, saavat STEAlta loppuraporttipohjan verkkoasiointiinsa heti kun väliraportti on STEAlla hyväksytty. Loppuraportti tulee täyttää ja lähettää STEAlle verkkoasioinnissa hankkeen päättyessä.

Jos hankkeen kesto on alle kolme vuotta, toimittaa STEA järjestölle verkkoasiointiin loppuraporttipohjan hankkeen päättyessä.