Investointihankkeet

Investointiavustuksella (B-avustus) toteutetun rakennus-, peruskorjaus- ja ICT-hankkeen toteutuneista kustannuksista tulee laatia loppuselvitys, joka toimitetaan STEAlle hyväksyttäväksi.

Hyväksytty loppuselvitys on viimeisen avustuserän myöntämisen ja maksamisen ehto.

Vaikka hankkeen viimeinen avustuserä olisi merkitty avustuspäätöksessä ohjeelliseen avustussuunnitelmaan, se voidaan myöntää täysimääräisenä vain, mikäli

  • järjestö on toimittanut STEAlle jatkohakemuksen verkkoasioinnissa syyskuun loppuun mennessä ja
  • hankkeesta on toimitettu asianmukainen loppuselvitys riittävän ajoissa (viimeistään lokakuun alkuun mennessä), jotta se ehditään käsitellä ennen avustusehdotuksen valmistumista.

Toteutuneiden perustamismenojen erittely

Loppuselvityksessä hankkeen perustamismenot eritellään sen mukaisesti, minkälaisia osia hankekokonaisuuteen sisältyy. Loppuselvitykseen tulee liittää myös kaikki muut oikeiden ja riittävien tietojen antamisen kannalta tärkeät tiedot.

Loppuselvityksen on perustuttava rakennusaikaiseen kirjanpitoon ja sitä on voitava vaivatta verrata kirjanpidon pääkirjaan tai rakennusaikaiseen taseeseen.

Loppuselvitys tehdään lomakkeella:
Perustamismenojen loppuselvitys
Hankintamenojen loppuselvitys

Kun hankkeen loppuselvitys on tehty, tulee selvityksen toimittamisesta sopia STEAn tarkastajan kanssa. STEAn tarkastaja toimittaa järjestölle verkkoasiointiin Lisätietopyynnön, jonka liitteenä selvitys toimitetaan STEAlle.