Kilpailuvaikutusten arviointi

Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että avustuksen ei arvioida aiheuttavan muita kuin vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

STEA arvioi jo avustusehdotuksen valmisteluvaiheessa avustushakemuksessa esitellyn toiminnan mahdollisesti aiheuttamia markkinahäiriöitä.
Käytännössä arviointi toteutetaan kunta- ja aluekohtaisesti. Kilpailutuksen linjauksista on käyty keskusteluja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) lisäksi myös mm. Kuntaliiton, Palvelutyönantajien, Suomen Yrittäjien ja sosiaalialan järjestöjen kanssa.

Kilpailuvaikutuksiin kiinnitetään huomiota myös avustusten käyttöä seurattaessa. Erityistä huomiota kiinnitetään sosiaali- ja terveyspalveluissa tapahtuvaan kehitykseen palvelutuotannossa. Useimmissa tapauksissa palvelut, joissa yritysmuotoinen palveluiden tuotanto nopeimmin lisääntyy, ovat sellaisia, joiden järjestämisvastuu kuuluu kunnille tai Kelalle (ostopalvelut) ja joiden suhteen valtionavustusten myöntämistä on myös muista syistä tarkasteltava erityisen kriittisesti.

Yksittäisistä havainnoista ja niiden mahdollisesti edellyttämistä toimenpiteistä tiedotetaan asianomaisia järjestöjä, minkä jälkeen seurannalla ja valvonnalla varmistetaan, että tarpeelliset muutokset toimintatavoissa toteutetaan.