Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Kaikkien STEAn toiminta-avustusta saavien avustuskohteiden tuloksista ja vaikutuksista tulee tehdä selvitys STEAlle joka toinen vuosi.

Kohdennettua toiminta-avustusta (Ak-avustus) saavien järjestöjen tulee toimittaa STEAlle tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (TVS) joka toinen vuosi (parittomina vuosina). Seuraavan kerran selvitykset tulee toimittaa keväällä 2019 niistä kohdennetuista toiminta-avustuksista (Ak-hankkeista), joille on myönnetty avustusta vähintään 30 000 euroa. Selvityksessä pyydetään tietoja vuosilta 2018 ja 2017.

Yleisavustusta (Ay-avustusta) saavien järjestöjen tulee toimittaa STEAlle selvitys toiminnan tuloksista ja vaikutuksista ensimmäisen kerran vuonna 2018 ja jatkossa aina parillisina vuosina.

STEA lähettää raportointivelvollisille järjestöille TVS-tehtävän verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi).

Jos selvitystä pyydetään saman järjestön useammasta avustuskohteesta, täytetään jokaisesta kohteesta oma erillinen TVS.