Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Kaikkien STEAn toiminta-avustusta saavien avustuskohteiden tuloksista ja vaikutuksista tulee tehdä selvitys STEAlle joka toinen vuosi.

Kohdennettua toiminta-avustusta (Ak-avustus) saavien järjestöjen tulee toimittaa STEAlle tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (TVS) joka toinen vuosi (parittomina vuosina). Seuraavan kerran selvitykset tulee toimittaa keväällä 2019 niistä kohdennetuista toiminta-avustuksista (Ak-hankkeista), joille on myönnetty avustusta vähintään 30 000 euroa. Selvityksessä pyydetään tietoja vuosilta 2018 ja 2017.

Yleisavustusta (Ay-avustusta) saavien järjestöjen tulee toimittaa STEAlle selvitys toiminnan tuloksista ja vaikutuksista ensimmäisen kerran vuonna 2018 (vuosien 2016 ja 2017 toiminnasta) ja jatkossa aina parillisina vuosina.

STEA lähettää raportointivelvollisille järjestöille TVS-tehtävän verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi).

Jos selvitystä pyydetään saman järjestön useammasta avustuskohteesta, täytetään jokaisesta kohteesta oma erillinen TVS.

Palaute

STEA toimitti syyskuussa 2017 kaikille keväällä tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen palauttaneille järjestöille myös numeraalisen arvion selvityksestä. Järjestöt ovat jo aiemmin saaneet sanallista palautetta toiminnan kehittämisen tueksi ja pisteet antavat järjestöille lisäinformaatiota.

Kaiken arvioinnin ja palautteen tarkoituksena on, että yhteiseen hyvään tarkoitetuilla avustuksilla tehdään mahdollisimman vaikuttavaa työtä ihmisten hyväksi.

Lisätietoa STEAn pisteytyskäytännöstä löydät alla olevasta Kysymyksiä ja vastauksia -osiosta.

Tutustu myös Samuli Koiso-Kanttilan kirjoitukseen Avoimet Pisteet.