Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

STEAlla on lakisääteinen tehtävä valvoa avustusten asianmukaista käyttöä ja arvioida avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia. Sillä varmistetaan, että avustuksia käytetään lainsäädännön ja avustuspäätösten mukaisesti yhteiskuntaamme ja sen jäseniä hyödyttävään toimintaan.

STEA seuraa ja arvioi avustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuuttaa ja avustetun toiminnan vaikutuksia toiminnan kohderyhmään.

Avustuksen saajan tulee järjestää avustetun toiminnan seuranta ja arviointi siten, että avustuksen käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta voidaan luotettavasti seuranta. Tiedon keräämisen toiminnasta tulee olla säännöllistä ja suunnitelmallista. Avustuksen saajan tulee suunnitella

  • tiedon keräämisen aikataulu
  • keneltä tietoa kerätään
  • miten tietoa kerätään ja
  • miten tietoa hyödynnetään toiminnassa.

Kohdennetulla toiminta-avustuksella tehdystä toiminnasta tulee pyydettäessä toimittaa STEAlle tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (TVS). 

Vuonna 2019 STEA pyytää tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen noin 300 Ak-avustuskohteelta. TVS-tehtävät toimitetaan raportointivelvollisille järjestöille verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi) joulukuussa 2018. TVS tulee palauttaa STEAlle täytettynä verkkoasioinnissa viimeistään maanantaina 1.4.2019.

Jos selvitystä pyydetään saman järjestön useammasta avustuskohteesta, täytetään jokaisesta kohteesta oma erillinen TVS.

STEA toimittaa kaikille tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen toimittaneille selvityksestä kirjallisen palautteen ja pisteet. Raportoinnin pisteytyksen perusteet on julkaistu aineistopankin Avustusten käyttöön ja raportointiin liittyvät ohjeet ja oppaat -osiossa, josta löytyvät myös tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen täyttöohjeet.