Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Kohdennetulla toiminta-avustuksella (Ak-avustus) tehdystä toiminnasta tulee pyydettäessä toimittaa STEAlle tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (TVS).

Vuonna 2019 STEA on pyytänyt tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen noin 300 Ak-avustuskohteelta. 

Jos selvitystä pyydetään saman järjestön useammasta avustuskohteesta, täytetään jokaisesta kohteesta oma erillinen TVS.

STEA toimittaa kaikille tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen toimittaneille selvityksestä kirjallisen palautteen ja pisteet. Raportoinnin pisteytyksen perusteet on julkaistu aineistopankin Avustusten käyttöön ja raportointiin liittyvät ohjeet ja oppaat -osiossa, josta löytyvät myös tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen täyttöohjeet.

Miten tuloksellisuutta arvioidaan?

Avustuksen saajan tulee arvioida avustetun toiminnan tuloksellisuutta säännöllisesti ja suunnitelmallisesti. Avustetun toiminnan seuranta ja arviointi tulee järjestää siten, että avustuksen käytön tuloksellisuus ja tarkoituksenmukaisuus voidaan luotettavasti varmistaa. 

Arvioinnin perusteita ovat mm.

  • miten tuloksellista toiminta on suhteessa avustushakemuksella esitettyihin tavoitteisiin ja resursseihin
  • miten kohderyhmä on tavoitettu
  • miten tuloksellista toiminta on suhteessa muuhun vastaavaan avustettavaan toimintaan.

Avustuksen saajan tulee jo avustusta haettaessa suunnitella

  • keneltä tietoa kerätään
  • miten tietoa kerätään ja
  • miten tietoa hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä
  • tiedon keräämisen aikataulu