Vuosiselvitys

Avustuksen saajien tulee tehdä STEAlle vuosiselvitys avustuksen käytöstä. Selvitys on toimitettava kalenterivuodelta ja se tulee toimittaa STEAlle seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

STEAn vuosiselvitystarkastuksessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

 • avustukselle kirjattujen tuottojen ja kulujen kohdentaminen, kulujen lainmukaisuus, hyväksyttävyys, asianmukaisuus, kohtuullisuus ja tarpeellisuus
 • avustusten kirjanpidollinen käsittely
 • avustetun toiminnan toteutuneiden kulujen vastaavuus avustuspäätökseen ja avustushakemuksen talousarvioon
 • hankintojen kilpailuttaminen, hankintalain noudattaminen, lähipiirihankinnat
 • avustuksen saajan sisäisen valvonnan taso
 • tilintarkastajan kertomukset, muistiot, pöytäkirjat ja tilintarkastajan raportti (AUP-raportti)
 • toiminta- tai vuosikertomuksen vastaavuus raportoituun toimintaan
 • avustuksen saajan taloudellinen tilanne

Vuosiselvitys toimitetaan STEAlle verkkoasioinnissa

Vuosiselvitys koostuu järjestö- ja kohdekohtaisesta vuosiselvityksestä (poikkeuksena tästä ovat investointiavustuskohteet, joista ei tehdä kohdekohtaista vuosiselvitystä).

Vuosiselvitystehtävät lähetetään raportointivelvollisille järjestöille verkkoasiointiin vuoden alussa.

Vuosiselvityksen liitteenä järjestöjen tulee toimittaa STEAlle seuraavat asiakirjat:

 • toimintakertomus ja/tai vuosikertomus
 • allekirjoitettu tilinpäätös
 • tase-erittelyt
 • konsernitilinpäätös sekä konsernin toimintakertomus (jos sellainen laaditaan vapaaehtoisesti tai lain velvoittamana)
 • allekirjoitettu tilintarkastuskertomus (ja/tai toiminnantarkastuskertomus)
 • tilintarkastajan (ja/tai toiminnantarkastajan) muistiot sekä
 • tilintarkastajan raportti avustuksen käytöstä (AUP-raportti) - AUP-raportti tulee toimittaa, mikäli yksittäiseen avustuskohteeseen on avustusta käytetty suoriteperusteisesti tilikauden aikana vähintään 100 000 euroa.