Vuosiselvitys

Vuosiselvitys

Avustuksen saajien tulee tehdä STEAlle vuosiselvitys avustuksen käytöstä. Selvitys on toimitettava kalenterivuodelta ja se tulee toimittaa STEAlle seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.Vuosiselvityksen toimittamatta jättäminen on este uusien STEA-avustusten ja aiemmin myönnettyjen STEA-avustusten jatkoavustusten myöntämiselle. 

STEAn vuosiselvitystarkastuksessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

 • avustukselle kirjattujen tuottojen ja kulujen kohdentaminen, kulujen lainmukaisuus, hyväksyttävyys, asianmukaisuus, kohtuullisuus ja tarpeellisuus
 • avustusten kirjanpidollinen käsittely
 • avustetun toiminnan toteutuneiden kulujen vastaavuus avustuspäätökseen ja avustushakemuksen talousarvioon
 • hankintojen kilpailuttaminen, hankintalain noudattaminen, lähipiirihankinnat
 • avustuksen saajan sisäisen valvonnan taso
 • tilintarkastajan kertomukset, muistiot, pöytäkirjat ja tilintarkastajan raportti (AUP-raportti)
 • toiminta- tai vuosikertomuksen vastaavuus raportoituun toimintaan
 • avustuksen saajan taloudellinen tilanne

Vuosiselvitys toimitetaan STEAlle verkkoasioinnissa

Vuosiselvitys koostuu järjestö- ja kohdekohtaisesta vuosiselvityksestä (poikkeuksena tästä ovat investointiavustuskohteet, joista ei tehdä kohdekohtaista vuosiselvitystä).

Vuosiselvitystehtävät lähetetään raportointivelvollisille järjestöille verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi) maaliskuussa.

Vuosiselvityksen liitteenä järjestöjen tulee toimittaa STEAlle seuraavat asiakirjat:

 • toimintakertomus ja/tai vuosikertomus
 • allekirjoitettu tilinpäätös
 • tase-erittelyt
 • konsernitilinpäätös sekä konsernin toimintakertomus (jos sellainen laaditaan vapaaehtoisesti tai lain velvoittamana)
 • allekirjoitettu tilintarkastuskertomus (ja/tai toiminnantarkastuskertomus)
 • tilintarkastajan (ja/tai toiminnantarkastajan) muistiot sekä
   
 • tilintarkastajan raportti avustuksen käytöstä (AUP-raportti) - AUP-raportti tulee toimittaa, jos yksittäiseen avustuskohteeseen on käytetty avustusta suoriteperusteisesti tilikauden aikana vähintään 200 000 euroa. Kun avustuskohteen vuosiselvitys on lähetetty STEAlle, avautuu STEA verkkoasiointiin Tehtävät-listalle erillinen AUP-raportti-tehtävä, johon raportti liitetään. Raporttimalli ja ohje tilintarkastajan raportista on STEAn verkkoasioinnin aineistopankissa,  -osiossa.

Avustuksen saajan vuosiselvitys ja avustuskohteen vuosiselvitys täytetään STEAn uudessa verkkoasioinnissa. Katso avustuksen saajan vuosiselvityksen täyttöön opastava ohjevideo YouTubessa. 

Avustuskohteen vuosiselvitys –lomake on uudistunut

Avustuskohteesta täytettävä vuosiselvityslomake on uudistettu vastaamaan uutta vuonna 2020 käyttöön otettua hakemuslomaketta. Vuonna 2021 verkkoasiointiin toimitettava avustuskohteen vuosiselvitystehtävä ei siksi sisällä automaattisesti lomakkeelle siirtyviä hakemuksen tietoja.

Muutos koskee vain vuonna 2021 täytettäviä lomakkeita. Jatkossa hakemus ja vuosiselvitys vastaavat toisiaan ja hakemustiedot siirtyvät esitäytettynä avustuskohteen vuosiselvitykselle automaattisesti.