Vuosiselvitys

Vuosiselvitys

Avustuksen saajien tulee tehdä STEAlle vuosiselvitys avustuksen käytöstä. Selvitys on toimitettava kalenterivuodelta ja se tulee toimittaa STEAlle seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

STEAn vuosiselvitystarkastuksessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin:

 • avustukselle kirjattujen tuottojen ja kulujen kohdentaminen, kulujen lainmukaisuus, hyväksyttävyys, asianmukaisuus, kohtuullisuus ja tarpeellisuus
 • avustusten kirjanpidollinen käsittely
 • avustetun toiminnan toteutuneiden kulujen vastaavuus avustuspäätökseen ja avustushakemuksen talousarvioon
 • hankintojen kilpailuttaminen, hankintalain noudattaminen, lähipiirihankinnat
 • avustuksen saajan sisäisen valvonnan taso
 • tilintarkastajan kertomukset, muistiot, pöytäkirjat ja tilintarkastajan raportti (AUP-raportti)
 • toiminta- tai vuosikertomuksen vastaavuus raportoituun toimintaan
 • avustuksen saajan taloudellinen tilanne

Vuosiselvitys toimitetaan STEAlle verkkoasioinnissa

Vuosiselvitys koostuu järjestö- ja kohdekohtaisesta vuosiselvityksestä (poikkeuksena tästä ovat investointiavustuskohteet, joista ei tehdä kohdekohtaista vuosiselvitystä).

Vuosiselvitystehtävät lähetetään raportointivelvollisille järjestöille verkkoasiointiin vuoden alussa.

Vuosiselvityksen liitteenä järjestöjen tulee toimittaa STEAlle seuraavat asiakirjat:

 • toimintakertomus ja/tai vuosikertomus
 • allekirjoitettu tilinpäätös
 • tase-erittelyt
 • konsernitilinpäätös sekä konsernin toimintakertomus (jos sellainen laaditaan vapaaehtoisesti tai lain velvoittamana)
 • allekirjoitettu tilintarkastuskertomus (ja/tai toiminnantarkastuskertomus)
 • tilintarkastajan (ja/tai toiminnantarkastajan) muistiot sekä
 • tilintarkastajan raportti avustuksen käytöstä (AUP-raportti) - AUP-raportti tulee toimittaa, mikäli yksittäiseen avustuskohteeseen on avustusta käytetty suoriteperusteisesti tilikauden aikana vähintään 100 000 euroa.