Avustukset 2020

Myönnetyt avustukset 2020 maakunnittain

Avustusten jakautuminen maakunnallisesti

STEA-avustukset suuntautuvat valtakunnalliseen toimintaan (53,1 %) ja paikalliseen toimintaan (46,5 %). Lisäksi 0,4 % avustuksista kohdistuu ulkomailla tapahtuvaan toimintaan.

Paikallinen toiminta jakautuu maakuntien välillä suhteessa asukaslukuun alla olevan kartan mukaisesti. Kartan luku on laskennallinen avustus asukasta kohti (euroissa).

STEA PowerBI

Avustukset 2020 karttasivu 2 teksti

Jos avustuskohteelle myönnetty avustus kohdistuu useamman kunnan alueella tehtävään toimintaan ja kunnat sijaitsevat eri maakunnissa, on kuhunkin maakuntaan kohdistuva avustus laskettu jakamalla kokonaisavustus eri kuntien (maakuntien) lukumäärällä. Tämän takia kartan tiedot ovat arvio, joka pääasiallisesti perustuu järjestöjen itse antamiin tietoihin.

Kartan tietoihin kannattaakin suhtautua suuntaa-antavana. Karttaa voi myös verrata esimerkiksi sairastavuusindeksiin tai työttömien osuuksiin maakunnittain.

Sairastavuusindeksi www.terveytemme.fi-verkkosivulla

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsaus www.tem.fi-verkkosivulla