Avustukset tavoitealueittain

Tutustu vuodelle 2017 myönnettyjen STEA-avustusten jakautumiseen tavoitealueittain.