Strategia

Avustusstrategia

STEAn strategia 2020Suomalaiseen yhteiskuntaan mahtuu monenlaisia, sukupolvelta toiselle periytyviä todellisuuksia, jotka saattavat olla kaukana toisistaan. Kansalaisjärjestötoiminnan avulla rakennetaan tasavertaisempaa yhteiskuntaa, vähennetään eriarvoisuutta ja lisätään ihmisten keskinäistä ymmärrystä. Siksi moninaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaa.

Juuri nyt maailmassa ja rakenteissa, joissa järjestöt toimivat, tapahtuu monenlaisia muutoksia. 

Kulttuurien moninaisuus ja erilaiset elämäntilanteet ovat arkipäivää. Ilmastonmuutos koskettaa koko yhteiskuntaa. Väestöennusteiden mukaan nuoret ikäluokat tulevat pienenemään ja suomalainen väestörakenne tulee muuttumaan. Digitalisaatio ravisuttelee totuttuja toimintatapojamme, mutta se voi parhaassa tapauksessa vapauttaa resursseja aitoihin kohtaamisiin.

Kukaan ei vielä tarkkaan tiedä, mitä nämä muutokset järjestöille tarkoittavat. Yhdessä olemme kuitenkin valmiimpia kohtaamaan muutokset ja omaksumaan uusia toimintatapoja.

Myös Veikkauksen toimintaan on tulossa muutoksia, mikä todennäköisesti vaikuttaa myös järjestöihin. STEA vastaa osaltaan siitä, että Veikkauksen pelituottoja käytetään tulokselliseen kansalaisjärjestötoimintaan.

STEAn ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen käsissä on valtavasti tietoa siitä, kuinka tuloksellista järjestötoimintaa tehdään. STEA aikookin ratkaista, miten kaikki tämä kokemuksen tuoma tieto saadaan palvelemaan meitä kaikkia.

Tulevina vuosina STEA-avustuksia saavan järjestötoiminnan on lisättävä yhdenvertaisuutta ja vähennettävä eriarvoisuutta, vahvistettava yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä sekä lisättävä ihmisten voimavaroja pitää huolta itsestään, toisistaan ja ympäristöstä. Tässä STEA on järjestöjen tukena.

STEA haluaa, että Suomessa tehdään maailman parasta kestävän hyvinvoinnin kansalaisjärjestötoimintaa, ja että tämän päivän teot hyvinvoinnin eteen kantavat myös tuleville sukupolville.

Katso video strategian julkaisusta Facebookissa.

STEA kannustaa kansalaisjärjestöjä keskustelemaan uudesta strategiasta. Keskustelun pohjaksi on julkaistu erillinen materiaali aineistopankissa.

Sosiaalisessa mediassa strategiaan liittyvää keskustelua käydään tunnisteella #yhteisöt2020.

Kysymyksiä ja vastauksia strategiasta