Strategia

Avustusstrategia

STEAn strategiaStrategia ohjaa STEAn toimintaa

Strategia antaa suuntaviivat STEAn toiminnalle ja sille, minkälaisten tavoitteiden tulisi ohjata STEAn avustustoimintaa kokonaisuutena tulevaisuudessa. 

Avustustoiminnan strategiset tavoitteet ovat: 

Yhdenvertaisuutta

Avustustoiminta lisää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta ihmisten elämäntilanteet ja tausta huomioiden, vähentää eriarvoisuutta. 

Kohtaamisia

Avustustoiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta, lisää erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä.

Voimavaroja

Avustustoiminta vahvistaa ihmisten voimavaroja, auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä. 

Tehtävämme:

STEA vastaa osaltaan siitä, että Veikkauksen tuottoja käytetään tulokselliseen kansalaisjärjestötoimintaan.

Tuloksellisessa kansalaisjärjestötoiminnassa edetään kohti asetettuja tavoitteita, saadaan aikaan haluttua muutosta ja pystytään osoittamaan millä tavalla kohderyhmä on hyötynyt toiminnasta. 

STEAn arvot ja miten ne näkyvät toiminnassamme:

Oikeudenmukaisuus

Olemme tasapuolisia, huomioimme toimijoiden erilaiset tarpeet ja osaamisen. Toimintatapamme ovat yhdenmukaisia.

Avoimuus

Toimintatapamme ovat ennakoitavia. Olemme avoimia uusille tekemisen tavoille.

Yhteistyö 

Teemme yhteistyötä hyödyntäen kaikkien osaamista. Tuomme avustetun toiminnan tuloksia yhdessä esille. 

STEA kehittää toimintaansa:

•    toimimme yhdenmukaisesti ja ennakoitavasti
•    hyödynnämme yhä vahvemmin toimintaympäristötietoa avustusehdotusta tehtäessä
•    määrittelemme yhä tarkemmin STEA-avustusten suuntaamista