TVS-raportit toimitettu verkkoasiointiin

TVS-raportit toimitettu verkkoasiointiin

14.12.2018

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys-lomakkeet on nyt toimitettu verkkoasiointiin (asiointi.stea.fi) kaikille niille, joita raportointivelvollisuus vuonna 2019 koskee. Lomake tulee palauttaa STEAlle verkkoasioinnin kautta 1.4.2019 klo 16.15 mennessä. Lomake on lähetetty niille järjestöille, joiden kyseisen avustuskohteen toiminnan tuloksista ei saatu edellisessä selvityksessä riittävästi tietoa, tai joista STEA tarvitsee lisätietoa tulevien vuosien avustusharkinnan tueksi.

Jos lomaketta ei ole jostakin Ak-kohteesta tullut verkkoasiointiin, tarkoittaa se sitä, että raporttia ei tarvitse kyseisestä kohteesta vuoden 2019 keväällä täyttää. TVS-raportointivelvoite koskee vuonna 2019 noin 300 avustuskohdetta.


Sosiaali- ja terveysjärjestöille avustuksia 362 miljoonaa

Sosiaali- ja terveysjärjestöille avustuksia 362 miljoonaa

5.12.2018

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) julkaisi tänään 5.12. sosiaali- ja terveysministeriölle antamansa ehdotuksen vuoden 2019 avustuskohteista. Veikkauksen tuottoja ehdotetaan jaettavaksi sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yleishyödylliseen kansalaisjärjestötoimintaan yhteensä 362 miljoonaa euroa 886 järjestölle 2054 eri kohteeseen.

Avustusta haki 1 144 järjestöä noin 2 800 hankkeeseen tai toimintoon yhteensä 508 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee päätöksen myönnettävistä avustuksista alkuvuodesta 2019.

Seksuaaliväkivallan uhreille lisää apua

Seksuaalisen väkivallan kokemus horjuttaa usein syvästi turvallisuuden tunnetta ja toimintakykyä. Kuuden Tyttöjen Talon (Tampere, Kuopio, Oulu, Espoo, Turku ja Rovaniemi) toiminta laajenee seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden auttamiseen. Uhreja ohjataan avun piiriin, tarjotaan kriisiapua ja vertaistukea. Myös seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden nuorten läheisiä tuetaan vanhempien vertaistukiryhmissä. 

Tyttöjen Talot ympäri Suomea tavoittavat tyttöjä ja nuoria naisia, jotka eivät välttämättä hae apua mistään muualta. Järjestöille tyypilliset toimintatavat kuten matala kynnys ja mahdollisuus nimettömyyteen voivat helpottaa avun hakemista erityisesti silloin kun traumaattiseen kokemukseen liittyy voimakasta häpeää. 

Uusia yksiköitä päihdeongelmaisille äideille

STEA ehdottaa avustusta uusille Pidä kiinni -yksiköille Päijät-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon. Ensi- ja turvakotien Pidä kiinni -hoitojärjestelmä auttaa päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä. Toiminnalla ehkäistään sikiövaurioita ja turvataan lapsen kehitystä. Järjestön STEA-avusteinen toiminta on esimerkiksi vertaisuuteen perustuvaa ryhmätoimintaa.                                               

Tukea elämän kriiseihin perheille ja senioreille

Mitä tahansa perhettä voi kohdata kriisi, jos lapsi sairastuu vakavasti. HelsinkiMissiolle ehdotetaan avustusta hankkeeseen, jossa vapaaehtoiset auttavat Lastensairaalaan tulevia perheitä. Lastensairaalaan tulee potilaita ympäri Suomea, eikä lasten läheisillä ole hoidon aikana usein sosiaalisia verkostoja ympärillään. Keikkavapaaehtoiset voivat tarjota keskusteluseuraa vanhemmille tai erityistä huomiota sairastuneen lapsen sisaruksille. Vapaaehtoiset voivat olla apuna vieraassa kaupungissa, näyttää leikkipuistot ja kirjastot, olla ulkoilu- ja kahviseurana.

Joskus luonnollinen ja ennakoitava elämäntapahtuma kuten eläkkeelle jääminen voi aiheuttaa kriisin. Luopuminen työroolista ja -yhteisöstä voi ahdistaa. Eläkkeelle siirtyminen ei aina ole suunniteltua, vaan sairastuminen tai irtisanominen voi yllättää ja aiheuttaa taloudellisen kriisin, yksinäisyyttä ja päihdeongelmia. Esimerkiksi Kansalliselle senioriliitolle ehdotetaan avustusta valtakunnalliseen hankkeeseen, jossa etsitään ja autetaan ihmisiä, jotka kokevat eläkkeelle siirtymisen vaikeana. 

Lisätietoja:

STEAn koko avustusehdotus vuodelle 2019 on julkaistu osoitteessa: avustukset.stea.fi
Sivustolta löytyvät tiedot kaikista avustuskohteista ja avustusten jakautumisesta maakuntiin ja kuntiin.

valmistelupäällikkö Elina Varjonen, elina.varjonen@stm.fi, p. 029 516 3223,
erityisasiantuntija Timo Mulari, timo.mulari@stm.fi, p. 029 516 3142

Twitter: @STEAtekoja #avustus2019 


Raportointi 2019

Raportointi 2019

29.11.2018

Kuvassa raportoinnin keskeiset piirteet tiivistettynä.

1.4.2019 TVS ja väliraportti

Vuonna 2019 avustetun toiminnan tuloksista ja vaikutuksista raportoi noin 300 kohdennettua toiminta-avustusta (Ak-avustus) saavaa järjestöä. STEA lähettää kyseisille järjestöille raportointitehtävät verkkoasiointiin joulukuussa 2018, 10.12. alkavalla viikolla. 

Väliraportin hankeavustuksella tehdystä toiminnasta toimittaa STEAlle vuonna 2019 noin 200 järjestöä, joiden hankkeella käynnistyy kolmas toimintavuosi. Poikkeuksena ovat vuonna 2017 käynnistyneet Suomi 100 -avustusohjelmahankkeet, joita raportointivelvollisuus koskee vasta vuonna 2020. STEA lähettää järjestöille raportointitehtävät verkkoasiointiin viimeistään helmikuussa 2019.

31.5.2019 vuosiselvitys

Kaikki vuonna 2018 avustusta käyttäneet järjestöt toimittavat STEAlle vuosiselvityksen 31.5.2019 mennessä. STEA lähettää järjestöille vuosiselvitystehtävät verkkoasiointiin viimeistään helmikuussa 2019.

Pienavustusta saaville järjestöille lähetetään keväällä vuosiselvityksen lisäksi pienavustuksen käyttöä koskeva Webropol-kysely, johon tulee vastata toukokuun loppuun mennessä.

 


Katsaus STEAn yleisavustuksista julkaistu

Katsaus STEAn yleisavustuksista julkaistu

8.11.2018

Yleisavustusta saavat järjestöt raportoivat maaliskuussa 2018 STEAlle avustetun toiminnan tuloksista ja vaikutuksista. Ensimmäistä kertaa toimitettuja tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksiä vastaanotettiin määräaikaan mennessä 171 kappaletta.

STEA on laatinut selvityksistä saaduista keskeisistä havainnoista katsauksen, joka on julkaistu www.stea.fi-sivujen aineistopankissa. Katsauksen ruotsinkielisen käännöksen löydät sivujen ruotsinkielisestä aineistopankista.

Yleisavustuksesta tehdystä tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksestä ei toimiteta erillistä järjestökohtaista palautetta verkkoasiointiin.

Lisätietoja:
STEA, seurantavastaava Elina Vedenkannas, elina.vedenkannas@stm.fi 
tai puhelimitse p. 050 350 5528 pe 9.11. klo 9-11, ma-ti 12.-13.11. klo 9-11 ja ke-pe 14.-16.11. klo 12-15 välisinä aikoina


Kehitämme verkkoasiointiamme ja ohjeitamme – tule mukaan!

Kehitämme verkkoasiointiamme ja ohjeitamme – tule mukaan!

8.11.2018

Haluatko osallistua verkkoasiointimme kehittämiseen vapaaehtoisena testaajana? Onko sinulla näkemyksiä ja ideoita siitä, miten lomakkeemme ja ohjeistuksemme palvelisivat paremmin?

Haluamme parantaa ohjeitamme ja kehittää verkkoasiointiamme. Sitä varten perustamme vapaaehtoisista järjestöjen edustajista koottuja kehittäjäryhmiä.

Tarjoamme sinulle mahdollisuutta

1. osallistua verkkoasiointimme (asiointi.stea.fi) kehittämiseen entistä käyttäjäystävällisemmäksi.
Valitsemme verkkoasioinnin kehittäjäryhmään viisi asiointia jo käytännössä käyttänyttä henkilöä. Ensimmäinen käyttäjätestaus tehdään STEAn toimitiloissa joulukuussa palvelumuotoilijan opastuksella.

2. toimia eri teemoihin liittyvän ohjeistomme testilukijana ja kommentoijana ennen ohjeiden julkaisua.
Ohjeet ja niihin liittyvät tehtävät toimitetaan ohjeryhmään valituille sähköpostitse ja ryhmän toimintaan on mahdollista osallistua verkon välityksellä.

Kiinnostuitko? Jos haluat ja ehdit osallistua kehittämistyöhön kanssamme, ilmoita tietosi meille 16.11. mennessä sivulla https://link.webropolsurveys.com/S/88BE09984CD5900F

Valitsemme ryhmien jäsenet 19.11. Ilmoitamme valinnoista kaikille ilmoittautuneille sähköpostitse.

Lisätietoja:
viestinta.stea@stm.fi


STEA-avustukset 2019

STEA-avustukset 2019

8.11.2018

STEA-avustuksia haettiin toukokuun ja syyskuun hakuaikoina vilkkaasti. Yhteensä avustushakemuksia vuodelle 2019 vastaanotettiin 2 774 kappaletta. Näistä jatkohakemuksia oli 1 749 ja uusia hakemuksia 1 025.

Avustuksen hakijoita oli 1 144. Heistä 250 oli uusia hakijoita, eli järjestöjä, jotka eivät tänä vuonna saa STEA-avustusta.

Vuodelle 2019 haettujen avustusten yhteenlaskettu summa oli noin 508,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 vastaava luku oli 467 miljoonaa euroa.

Paikka auki -avustusohjelmaan liittyviä hakemuksia vastaanotettiin 276 kappaletta. Haettujen Paikka auki -avustusten yhteenlaskettu summa oli noin 13 miljoonaa euroa.

STEA julkaisee vuoden 2019 avustusehdotuksensa keskiviikkona 5.12. sivulla avustukset.stea.fi. Kaikille avustusta hakeneille toimitetaan myös avustuskohdekohtainen avustusehdotus verkkoasiointiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista tammi-helmikuussa 2019. Myönnettävien avustusten määrä vuoden 2019 valtion talousarviossa on noin 361,8 miljoonaa euroa.

Seuraavan kerran STEA-avustuksia voi hakea ensi vuoden huhti–toukokuussa, jolloin verkkoasiointiin avataan vuoden 2020 uusien avustusten haku.

Avustusten erillishakua ei vuonna 2019 järjestetä.

päivitetty 30.11.2018 – Uutiseen päivitetty avustusehdotuksen julkaisupäivämäärä: 5.12.2018.

STEA kerää tietoa investointiavustuksilla tehdyistä asuntohankinnoista

STEA kerää tietoa investointiavustuksilla tehdyistä asuntohankinnoista

12.10.2018

STEA kartoittaa loka-joulukuun aikana RAY-/STEA-avustuksilla tehtyjen asuntohankintojen nykyisiä hallinta- ja omistussuhteita ja asuntojen alkuperäisen käyttötarkoituksen toteutumista.

Kartoituksen kohteena ovat vuosien 1999-2017 investointiavustukset, jotka on myönnetty mm. asunnottomien, nuorison, kehitysvammaisten, liikuntavammaisten, invalidien, vankilasta vapautuneiden ja päihde- ja mielenterveysongelmaisten tukiasuntojen hankintaan. Lisäksi kartoituksen piiriin kuuluvat ikääntyneiden asunnot sekä valtakunnalliseen asunnottomuusohjelmaan ja päättyneeseen Kehas-ohjelmaan sisältyneet asuntohankinnat.

STEA lähettää edellä mainittujen investointiavustusten saajille loka-marraskuun aikana sähköpostitse kyselyn asuntojen nykyisestä käyttötarkoituksesta sekä asuntojen hallinta- ja omistussuhteista.

Kyselyllä saatua tietoa kerätään STEAn ylläpitämään asuntorekisteriin. Asuntorekisterin tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia. STEA hyödyntää rekisterin tietoja avustusten käytön valvontaan ja avustustoiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä. Asuntorekisteri sisältää lähtökohtaisesti vain avustuskohteeseen liittyviä tietoja. Henkilötietona rekisteriin tallennetaan vain asuntokohteiden omistajan yhteystiedot, käytännössä yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Näitä henkilötietoja STEA käyttää asuntorekisteriin liittyvässä viestinnässä.

Asuntokartoitus perustuu Valtionavustuslakiin 688/2001,15 §, jonka mukaan valtionapuviranomaisen on huolehdittava valtionavustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta hankkimalla valtionavustuksen käyttö- ja seurantatietoja sekä muita tietoja.

Lisätietoa:
Juha Katainen, erityisasiantuntija, STEA, juha.katainen[at]stm.fi


Jatkoavustusten haku vuodelle 2019

Jatkoavustusten haku vuodelle 2019

13.8.2018

Jatkoavustusten hakuaika alkaa tiistaina 14.8.2018. Käynnissä oleville hankkeille ja toiminnoille voi hakea jatkoavustusta STEAn verkkoasioinnissa asiointi.stea.fi -> Avustuksen haku –osiossa. Avustusten hakuaika päättyy maanantaina 1.10. klo 16.15.

Yleisavustuksille (Ay-avustus) ja kohdennetuille toiminta-avustuksille (Ak-avustus), joilla on ohjeellinen avustussuunnitelma vuodelle 2019, voidaan hakea harkinnanvaraista tasokorotusta vuodelle 2019. Tasokorotuksen enimmäismäärä voi olla korkeintaan 1,8 % ohjeellisessa avustussuunnitelmassa ilmoitetun avustuksen kokonaissummasta.

Avustuksen hakijat, joiden avustuskohteelle on aikaisemmin määritelty avustuksen saajan varallisuusasema huomioon ottaen omarahoitusosuus, voivat hakea tasokorotusta muita avustuksen saajia vastaavasti. Jos avustustasoon haetaan tasokorotuksen lisäksi muuta korotusta, on korotustarve perusteltava hakemuksessa. Avustusehdotus perustuu STEAn avustusharkintaan.

Avustushakemusten sisältöön liittyviin kysymyksiin  vastaa STEAlla ensisijaisesti avustuskohteelle nimetty avustusvalmistelija. Avustusvalmistelijoiden yhteystiedot löytyvät avustuskohteen avustuspäätöksestä ja STEAn verkkosivuilta www.stea.fi/stea/yhteystiedot/henkilohakemisto

STEA avaa verkkoasioinnin käyttöön ja tekniseen toimintaan liittyviä kysymyksiä varten oman neuvontapuhelimen, p. 050 310 5692. Neuvontapuhelin palvelee hakuaikana 20.8.-1.10. arkisin klo 9-11 ja 12-15 välisenä aikana.

päivitetty 22.8.2018 – Lisätty teksti: Jos avustustasoon haetaan tasokorotuksen lisäksi muuta korotusta, on korotustarve perusteltava hakemuksessa. Avustusehdotus perustuu STEAn avustusharkintaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön avustuspäätös julkaistu: sosiaali- ja terveysjärjestöille 11.2 miljoonaa euroa lisää avustuksia

Sosiaali- ja terveysministeriön avustuspäätös julkaistu: sosiaali- ja terveysjärjestöille 11.2 miljoonaa euroa lisää avustuksia

27.6.2018

– avustusten piiriin yli 100 uutta järjestöä

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa Veikkauksen rahapelitoiminnan tuotoista avustuksia järjestöille ja säätiöille 11.3 miljoonaa euroa. Avustuksia saa nyt 325 hakijaa. Aiemmin tänä vuonna avustuksia on jaettu 871 hakijalle yhteensä 342 miljoonaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti erillishaun avustuksista 27. kesäkuuta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) ehdotuksen mukaisesti. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi jakoesitystä.

Rahapelitoiminnan tuotoista jaetaan nyt avustuksia kolmeen uuteen avustusohjelmaan sekä pienavustuksia pienille järjestöille. Arvokas-avustusohjelmalla tuetaan haasteellisessa elämäntilanteessa tai äkillisessä muutostilanteissa olevia ihmisiä. Elämänote-avustusohjelmalla tuetaan ikäihmisten kotona asumista ja osallisuutta. Paikka auki II -avustusohjelmalla tuetaan nuorten ja osatyökykyisten työelämävalmiuksia.

Järjestöjen pienavustus on erityisesti pienille järjestötoimijoille suunnattu avustus, jonka avulla edistetään yhteisöllisyyttä ja aktiivista kansalaistoimintaa. Pienavustukset on tarkoitettu järjestöille, jotka eivät saa muuta avustusta STEAn kautta.

Lue sosiaali- ja terveysministeriön tiedote avustuspäätöksestä
Kaikki avustuspäätöksen tiedot STEAn avustustietokannassa

 


STEA vastaa Järjestöjen sopeutumisvalmennuksen työryhmän 5.6. kannanottoon

STEA vastaa Järjestöjen sopeutumisvalmennuksen työryhmän 5.6. kannanottoon

19.6.2018

Sopeutumisvalmennuksen avustuksensaajien keskuudessa on ollut huolta sopeutumisvalmennuksen ja lomatoiminnan suhteesta. STEA on vastaanottanut Järjestöjen sopeutumisvalmennuksen työryhmän kannanoton aiheesta ja asiasta keskusteltiin 15.6. STEAn sopeutumisvalmennuksen kehittämistyöryhmässä ryhmän puheenjohtajan Ilkka Revon (Allergia-, iho-, - ja astmaliitto ry) johdolla. 

STEAn johtaja Kristiina Hannula vahvistaa, että STEA toimii voimassa olevan linjauksen mukaisesti: ”…sosiaalinen lomatoiminta on lomaa, ei kuntoutusta. Siinä voi kuitenkin olla kuntoutuksellisia elementtejä ja se voi tukea kuntoutumista.” STEAn uuden avustusstrategian laatimisen yhteydessä tullaan tarkastelemaan kaikkia avustuslinjauksia. 

STEAn sopeutumisvalmennuksen kehittämistyöryhmän puheenjohtaja Ilkka Repo toteaa, että jatkuva vuoropuhelu ja asioiden kehittäminen yhdessä on varmasti niin edunsaajien kuin rahoittajienkin tahtotila. STEAn sopeutumisvalmennuksen kehittämistyöryhmä tarjoaa sisältöjen kehittämisen lisäksi erinomaisen alustan myös vuoropuhelulle ja tiedonvaihdolle.


STEA julkaisee syksyllä yleisavustusten TVS-raportteihin perustuvan yleisavustuskatsauksen

STEA julkaisee syksyllä yleisavustusten TVS-raportteihin perustuvan yleisavustuskatsauksen

19.6.2018

Yleisavustusta saavat järjestöt raportoivat maaliskuussa 2018 STEAlle avustetun toiminnan tuloksista ja vaikutuksista. Ensimmäistä kertaa toimitettuja tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksiä vastaanotettiin määräaikaan mennessä 171 kappaletta.

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten sekä niihin liittyvän järjestöiltä saadun palautteen käsittely on käynnistynyt STEAssa. STEA laatii selvitysten pohjalta yleisavustuskatsauksen, jossa tarkastellaan:

  • avustettujen toimintojen sisältöä
  • tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten laatua
  • millaisia käytäntöjä eri järjestöillä on toiminnan tuloksellisuuden arviointiin ja raportointiin
  • avustuksen käytön vastaavuutta yleisavustuksen ehtoihin ja
  • yleisavustetun toiminnan tulosten ja vaikutusten raportoinnin kehittämistarpeita.

Yleisavustuskatsaus valmistuu syksyllä 2018. Katsaus julkaistaan STEAn verkkosivuilla, ja sen julkaisusta tiedotetaan erikseen kaikkia yleisavustusta saavia järjestöjä.

Yleisavustuksesta tehdystä tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksestä ei toimiteta järjestökohtaista palautetta verkkoasiointiin.

Lisätietoja
STEA, arviointi- ja kehittämispäällikkö, Marja Tuomi, etunimi.sukunimi@stm.fi, p. 0295 163474

päivitetty 9.11.2018 – STEAn katsaus yleisavustuksista on julkaistu aineistopankin Muut julkaisut -osiossa. https://www.stea.fi/-/stean-katsaus-yleisavustuksista

Nimitysuutisia

Nimitysuutisia

15.6.2018

Waltteri Thusberg on nimitetty määräaikaiseksi tarkastajaksi 11.6. alkaen.

Marja-Riitta Lukkari on nimitetty tarkastajaksi 4.6. alkaen.

Jenna Hellgren on nimitetty määräaikaiseksi osastosihteeriksi 1.6. alkaen.

Riikka Mäkinen on nimitetty määräaikaiseksi hallinnolliseksi avustajaksi 24.5. alkaen.

Maria Finström-Haanpää on nimitetty avustusvalmistelijaksi 16.4. alkaen.

Tarkastaja Arto Pohjamo on jäänyt eläkkeelle.


STEAn avustusehdotus julkaistu: sosiaali- ja terveysjärjestöille 11.2 miljoonaa euroa lisää avustuksia

STEAn avustusehdotus julkaistu: sosiaali- ja terveysjärjestöille 11.2 miljoonaa euroa lisää avustuksia

17.5.2018

– avustusten piiriin yli 100 uutta järjestöä

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on julkaissut avustusehdotuksensa kesällä 2018 sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien valtionavustusten jaosta. Avustusehdotus julkaistiin sivulla avustukset.stea.fi.

Sosiaali- ja terveysministeriö avasi helmikuussa sosiaali- ja terveysjärjestöille valtionavustusten erillishaun kolmeen uuteen avustusohjelmaan. Kesällä 2018 käynnistyvät ohjelmat ovat:

Ohjelmatoimintaan ehdotetaan myönnettävän avustuksia vuonna 2018 yhteensä noin 10.7 miljoonaa euroa.

Yli sata pienavustusta

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa kokeiluluonteisesti myönnettäviä pienavustuksia haki helmi-maaliskuun erillishaun aikana 236 järjestöä.

Pienavustus on erityisesti pienille järjestötoimijoille suunnattu, muutaman tuhannen euron suuruinen kertaluontoinen avustus, jonka avulla edistetään yhteisöllisyyttä ja aktiivista kansalaistoimintaa.

- Pienavustuksilla kokeilemme, tavoittavatko järjestöt niiden avulla uusia ihmisiä ja mahdollistetaanko niillä täysin uutta kansalaistoimintaa, kertoo STEAn valmistelupäällikkö Elina Varjonen. Pienavustusten haku sai liikkeelle lukuisia järjestöjä, jotka eivät ole aiemmin saaneet meiltä avustusta. Avustusmuodon jatkosta päätetään, kun olemme saaneet kokemuksia sen toimivuudesta.

STEA ehdottaa pienavustusta myönnettäväksi 105 järjestölle. Ehdotetut avustussummat vaihtelevat 1000-7000 euron välillä. Yhteensä pienavustuksia jaettaisiin tänä vuonna 576 tuhatta euroa. Pienavustusta haettiin mm. erilaisten koulutusten ja tapahtumien järjestämiseen, retkiin ja virkistystoimintaan, viestintään, ryhmä- ja kohtaamispaikkatoimintaan ja hankintoihin. Avustusta hakivat innokkaimmin maahanmuuttajajärjestöt.
Koko avustusehdotus myönnettävistä pienavustuksista: avustukset.stea.fi

STEAn avustusehdotus on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi. Ministeriön yhteydessä toimiva arviointi- ja avustusjaosto ottaa kantaa avustusehdotukseen, jonka jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista kesällä 2018.

Ohjelmatoiminta ja pienavustukset rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuotoista, jotka jäivät jakamatta Raha-automaattiyhdistyksen, Veikkauksen ja Fintoton yhdistyessä vuoden 2016 lopussa.

Lisätietoja:
valmistelupäällikkö Elina Varjonen, STEA, elina.varjonen@stm.fi, p. 0295163223
avustusehdotus verkossa: avustukset.stea.fi

Kuvassa STEAn avustusehdotuksen pienavustusten jakautuminen järjestöjen toimipaikan sijainnin perusteella.


796 hakemusta

796 hakemusta

4.4.2018

STEAn verkkoasioinnissa avoinna ollut avustusten erillishaku päättyi tiistaina 3.4. klo 16.15. Saimme määräaikaan mennessä 796 avustushakemusta. Avustusta haki 641 yhteisöä. Yhteensä avustuksia haettiin yli 38,5 miljoonaa euroa.

Paikka auki -avustusohjelmaan hakemuksia kertyi yli 300 kappaletta. Arvokas-ohjelmaan hakemuksista kohdistui noin 140 ja Elämänote-ohjelmaan yli 60 kappaletta. Myös uusi Järjestöjen pienavustus kiinnosti hakijoita, hakemuksia vastaanotettiin 245 kappaletta.

STEAn käsittelee avustushakemukset ja valmistelee niiden perusteella sosiaali- ja terveysministeriölle avustusehdotuksen. Avustusehdotus julkaistaan sen valmistuttua (aikaisintaan viikolla 20) verkkosivulla avustukset.stea.fi.

Sosiaali- ja terveysministeriö päättää myönnettävistä avustuksista kesällä 2018.

 

 

 


Selvitys järjestötoiminnan tulevaisuudesta julkaistu

Selvitys järjestötoiminnan tulevaisuudesta julkaistu

3.4.2018

Tulevaisuustutkija Ilkka Halava on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) toimeksiannosta tehnyt selvityksen järjestöjen tulevaisuudesta. Järjestötoiminta kohtaa useita isoja haasteita seuraavan kymmenen vuoden aikana. Selvityksessä kerrotaan millaisia ovat tulevaisuuden yhteisöt, ja se antaa myös järjestöille työkaluja toimintansa kehittämiseen. Mukana selvitystyössä ovat olleet myös Mika Pantzar ja Elisa Lukin.

Selvityksen lähtökohtana on käynnissä oleva murroskausi. Yhteiskunnan erilaiset järjestelmät – kuten energia-, liikenne-, opetus-ja finanssijärjestelmä – siirtyvät uuteen versioonsa.  Tämä murroskausi vaikuttaa monin tavoin myös järjestöihin, kun digitalisaation myötä valta siirtyy järjestelmiltä ihmisille.

- Usein ajatellaan, että tulevaisuudessa teknologiaa olisi huomattavasti enemmän näkyvillä haittaamassa vuorovaikutusta. Tämä on harha. Päinvastoin esillä tulee olemaan vähemmän teknologiaa vuorovaikutuksen tiellä. Data kuljettaa kaiken hallinnon ja byrokratian, ja meidän tehtävämme on keskittyä kohtaamaan täysipainoisesti toisiamme, Halava toteaa.

Järjestöosaaminen ei ensi vuosikymmenellä olekaan hallinto-osaamista tai kokoustekniikkaa, vaan yhä vahvemmin järjestön oman alan substanssi- ja suhdeosaamista. Voimme keskittyä paremmin vuorovaikutukseen, kun automaatio, tekoäly, algoritmit ja robotit hoitavat koneille sopivat työt.

Tulevaisuuden yhteisö on nopea reagoimaan

Tulevaisuuden yhteiskunnassa järjestökenttä on hyvinvointiin nopeasti reagoiva ja joustava järjes-telmän osa, kun taas julkisen sektorin tehtävä on rakentaa vakaa perusta hyvinvoinnille.
Alustatalous mullistaa osallistumisen järjestötoimintaan. Alustatalous tarkoittaa käytännössä uutta talouden alaa, jossa jokin taho tarjoaa alustan, jonka päällä muut toimijat voivat esimerkiksi jakaa tietoa ja olla vuorovaikutuksessa. Tiedon jakamisesta ja vuorovaikutuksesta syntyy myös toiminnan lisäarvo.

- Alustatalous perustuu suuriin volyymeihin, ja Suomi on täynnä yhdistyksiä, jotka olisivat kokoansa suurempia, jos digitalisaation edut kyettäisiin valjastamaan sekä yhdistysten että niiden jäsenten eduksi, sanoo Halava.

Myös niin kutsuttu neljäs sektori haastaa perinteiset järjestöt uudella tavalla toteuttaa yhteisöllisyyttä: kansalaiset omasta aloitteestaan muokkaavat elinolojaan tai elämänpiiriään suoralla ja nopealla toiminnalla.

- Yhteisöissä toimivia nimitetään mediassa usein vapaaehtoisiksi tai aktivisteiksi, mutta moderneissa yhteisöissä ihmiset näkevät itsensä yksinkertaisesti toimijoina. Toimijoilla on tahto, välineet, teemat ja yhteisö. Se riittää heille, toteaa Halava.

STEA uudistaa avustusstrategiansa

Halavan selvitystyötä hyödynnetään STEAn avustusstrategian uudistamisessa vuoden 2018 aikana. Vuodesta 2020 alkava avustusstrategia määrittää pitkän tähtäimen suuntaviivat avustustoiminnan kehittämiselle.  

- Me STEAssa toivomme, että selvitystyöstä on hyötyä kaikille kansalaisyhteiskunnan toimijoille ja että se avaa yhteisen keskustelun tulevaisuudesta. Parhaimmillaan digitalisaatio antaa meille enemmän aikaa vuorovaikutukseen toistemme kanssa ja vähentää hallinnollista työtä. Pystymme paremmin keskittymään oleelliseen eli hyvinvointia lisäävään työhön ja apuja tarvitsevien kohtaamiseen, toteaa STEAn johtaja Kristiina Hannula.

Lisätietoja:

Kansalaisjärjestö jälkiteollisessa artistiyhteiskunnassa -selvitys
Ilkka Halava, tulevaisuustutkija p. 040 8327474 / ilkka.halava@primefrontier.fi
Kristiina Hannula, johtaja STEA p. 0295 163 777 / kristiina.hannula@stm.fi

 


Nimitysuutisia STEAlla

Nimitysuutisia STEAlla

6.3.2018

Elina Varjonen on nimitetty vt. valmistelupäälliköksi Hilppa Tervosen jäädessä vuorotteluvapaalle 1.3.–31.8.2018 väliseksi ajaksi.

Marja Tuomi on nimitetty arviointi- ja kehittämispäälliköksi 19.3. alkaen. Tuomi aloittaa tehtävässään 22.3.

Aiemmin avustusvalmistelijana työskennellyt Pilvikki Heinonen on nimitetty va. seurantavastaavaksi 1.3.–12.7.2018 väliseksi ajaksi. Pilvikki Heinosen sijaisena toimii 12.3. alkaen Jaakko Kiilunen.

Margita Nylander on jäänyt eläkkeelle, toistaiseksi sijaisina toimivat avustusvalmistelijat Heikki Vaisto (ruotsinkieliset järjestöt) ja Marika Heimo.

Heli Litja on palannut perhevapaalta avustusvalmistelijaksi, vastuualueenaan tuki- ja liikuntaelinjärjestöt, mielenterveystyön omaisjärjestöt ja muut sairausjärjestöt.


STEAn arviointi- ja kehittämispäälliköksi Marja Tuomi

STEAn arviointi- ja kehittämispäälliköksi Marja Tuomi

22.2.2018

Marja Tuomi on nimitetty Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) arviointi- ja kehittämispäälliköksi. Tuomi aloittaa tehtävässään 22.3.  

Tuomi on työskennellyt Omaishoitajaliiton toiminnanjohtajana vuodesta 2013. Tätä ennen Tuomi on työskennellyt muun muassa erityisasiantuntijana Suomen Sosiaali- ja terveys SOSTE ry:n arviointitiimissä sekä Stakesissa / Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) Ulkomaanavun kehittämisyksikössä projektipäällikkönä. Koulutukseltaan Tuomi on yhteiskuntatieteiden tohtori.  

STEAn arviointi- ja kehittämispäälliköksi haki 76 henkilöä.

Lisätietoja
Johtaja Kristiina Hannula, p. 0295 163 777, kristiina.hannula@stm.fi

 


Vuosiselvitystehtävät verkkoasiointiin

Vuosiselvitystehtävät verkkoasiointiin

19.2.2018

Vuosiselvitystehtävät avautuvat täytettäväksi STEAn verkkoasioinnissa viikon 8 aikana. Vuosiselvitykset on tehtävä niistä avustuskohteista, joille myönnettyä avustusta on käytetty vuoden 2017 aikana. Vuosiselvitys sisältää järjestökohtaisen tehtävän sekä avustuskohdekohtaisen tehtävän jokaiselta selvitettävältä avustuskohteelta pois lukien investointiavustukset. Vuosiselvitykset tulee palauttaa verkkoasioinnissa toukokuun loppuun mennessä.

Osana vuosiselvitystä on toimitettava tehtävissä pyydetyt liitteet, kuten kopio järjestön allekirjoitetusta tilinpäätöksestä. Kiinnitäthän erityistä huomiota siihen, että toimitat vuosiselvityksessä vain pyydetyt asiakirjat ja liität ne oikeisiin kohtiin. Mikäli avustusta on avustuspäätöksen mukaisesti siirretty yhteistyökumppanille tai jäsenjärjestöavustusta on siirretty jäsenjärjestöille, tulee myös näiden järjestöjen kustannukset raportoida avustuskohteen kustannuspaikkakohtaisen tuloslaskelman liitteenä.

Tilintarkastajien raporttiin päivityksiä

Samanaikaisesti vuosiselvitystehtävien kanssa julkaisemme päivitetyt tilintarkastajan raportin mallipohjat sekä ohjeen tilintarkastajille raportin laatimiseksi ja tarkastuksen suorittamiseksi. Nämä asiakirjat ovat saatavilla STEAn verkkosivuilta osoitteesta www.stea.fi/aineistopankki -> Avustusten käyttöön ja raportointiin liittyvät ohjeet ja oppaat

Tilintarkastajan raportti avustusten käytöstä tulee toimittaa vain niistä avustuskohteista, joissa avustusta on käytetty tilikauden aikana vähintään 100 000 euroa. Tilintarkastajan raportti koskee myös investointiavustuksia. Huomaathan, että tehtävä tilintarkastajan raportin palauttamiseksi aktivoituu verkkoasiointiin vasta sen jälkeen, kun järjestön vuosiselvitystehtävä  on lähetty STEAlle verkkoasioinnissa. Tilintarkastaja laatii tilintarkastajan raportin suorittamansa tarkastuksen perusteella, mutta avustuksen saaja on vastuussa raportin palauttamisesta verkkoasioinnin kautta. Myös tilintarkastajan allekirjoitettu raportti tulee palauttaa toukokuun loppuun mennessä. STEA suosittelee aloittamaan vuosiselvitysten laadinnan mahdollisimman pian ja järjestöjä sopimaan tilintarkastajien kanssa siitä, että tarkastustoimenpiteet suoritetaan hyvissä ajoin ennen määräajan umpeutumista.

Uusi raporttimalli korvaa vanhan

Tilintarkastajan raportin mallipohjiin tehtyjen päivitysten takia tilintarkastajien ei tule käyttää vanhoja raportointimalleja. Tilintarkastaja voi raportoida avustuskohteiden tarkastushavainnot joko yhdellä raportilla tai erillisillä raporteilla joka kohteelta. Mikäli tarkastus koskee ennen 1.1.2017 myönnettyjä RAY-avustuksia, niiden raportoinnissa voi käyttää erillistä RAY-avustusten raportointiin tarkoitettua mallipohjaa  tai raportoida RAY-avustusten tarkastushavainnot samalla raportilla yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettyjen valtionavustusten kanssa.

Teknisten tarkennusten lisäksi tilintarkastajan raportointiin on tehty seuraavat päivitykset:
-    RAY-avustusten raportoinnissa voi käyttää RAY-avustusten raportointiin tarkoitettua mallipohjaa tai raportoida RAY-avustusten tarkastushavainnot samalla raportilla 1.1.2017 jälkeen myönnettyjen valtionavustusten kanssa
-    Alle hankintalain mukaisten kynnysarvojen olevien hankintojen tarkastusraja on 7 000 euroa ja julkisten hankintojen tarkastusraja on nostettu 30 000 eurosta 60 000 euroon
-    Tilintarkastajan ei tarvitse tarkastaa, ovatko rinnakkaisorganisaatiolta tehdyt hankinnat katteettomia
-    Yleiskulujen osalta tilintarkastajien tulee haastattelun lisäksi tarkastaa, täsmäävätkö vuosiselvityksellä ilmoitetut yleiskulut avustuskohteiden kirjanpitoon, onko niiden kirjaamisessa käytetty vuosiselvityksellä ilmoitettuja aiheuttamisperiaatteen mukaisia jakoperusteita, sekä ylittääkö yleiskulujen määrä 15 %:ia avustuskohteen kokonaiskustannuksista.

Lisätietoja vuosiselvityksestä sekä tilintarkastajan raportista antaa järjestösi vastuutarkastaja STEAssa.

 


Yli sata ideaa vapaaehtoistoimintaan – 14 jatkoon

Yli sata ideaa vapaaehtoistoimintaan – 14 jatkoon

6.2.2018

STEA toteutti loppuvuodesta 2017 ideahaun vapaaehtoistoiminnasta. Saimme yli sata ideaa, joista 14 valikoitui jatkoon valmennettavaksi. Ideat kerättiin valtioneuvoston kanslian Kokeilunpaikka.fi -alustalle.

Jatkoon valitut ideat jatkavat STEAn valmennuksessa, missä käydään läpi aiheeseen liittyvää tutkimusta, kohderyhmän huomioimista, yhteistyömahdollisuuksia, idean muuttamista projektisuunnitelmaksi ja avustushakemuksen tekoa. Ideoista jalostetut avustushakemukset jätetään STEAn verkkoasiointiin toukokuun loppuun mennessä kuten muutkin uudet avustushakemukset.

Valmennuksen ulkopuolelle jäi monta kehityskelpoista ideaa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö niitä voisi kehittää avustuksen hakemista varten.

Kaikki ideat löydät kokeilunpaikka.fi -sivustolta


Haku alkaa!

Haku alkaa!

2.2.2018

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää Veikkaus Oy:n tuotoista harkinnanvaraisia valtionavustuksia oikeuskelpoisille sosiaali- ja terveysalan yhteisöille ja säätiöille.

Avustusta yleishyödylliseen terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään toimintaan voi hakea Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) vuonna 2018 seuraavasti:

5.2.–3.4.2018 klo 16.15 - Erillishaku ohjelmatoimintaan ja järjestöjen pienavustuksille 2018  

Vuonna 2018 erillishaulla käynnistetään kolme uutta avustusohjelmaa:

Järjestöjen pienavustus on suunnattu pienille sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotka eivät saa muuta STEA-avustusta ja eivät kuulu mihinkään keskusjärjestöön (tai kuuluvat keskusjärjestöön, joka ei saa STEAn jäsenjärjestöavustusta). Pienavustus voi olla suuruudeltaan 1 000—7 000 euroa. Avustus myönnetään kertaluontoisena vuodelle 2018 eikä sille voi hakea jatkoavustusta.

11.4.–31.5.2018 klo 16.15 - uusien avustusten haku vuodelle 2019

14.8.–1.10.2018 klo 16.15 - käynnissä olevien hankkeiden ja toimintojen jatkoavustusten haku vuodelle 2019

Avustusta haetaan verkossa: asiointi.stea.fi.

Lisätietoja:
STEAn avustuslinjaukset
Avustuslinjausten toimeenpanosuunnitelma 2018-2019
Hakuopas 2018-2019

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista.