Sisältöjulkaisija

null Uusien hanke- ja investointiavustusten haku vuodelle 2020 UKK

Kysymyksiä ja vastauksia uusien avustusten hakemisesta 

Kysymys:
Voiko koronavirustilanteeseen tänä vuonna myönnettyjä hankeavustuksia hakea uusina hankeavustuksina joulu-tammikuun hakuaikana? Haluaisimme jatkaa toimintaa myös ensi vuonna. 

Vastaus:
10.12.2020 avautuva haku on tarkoitettu uusille hankkeille ja investointihakemuksille. 
Koronatilanteeseen liittyvät hankkeet ovat yksivuotisia eikä niille ollut mahdollisuutta hakea jatkoavustusta ensi vuodelle. 

Jos ns. koronahankkeiden myötä on kuitenkin havaittu tarve vastaavan toiminnan jatkamiselle, voi uudelle toiminnalle hakea uutta avustusta Tulee kuitenkin huomata, että toivomme koronan olevan ohimenevä ilmiö, joten esimerkiksi kolmen vuoden hanketta on vaikea perustella koronatilanteesta aiheutuvaksi. 

*

Kysymys:
Haimme päättyvälle hankkeelle jatkoavustusta, mutta kannattaisiko meidän hakea sille myös uutta avustusta, siltä varalta että jatkoavustusta ei myönnetä?


Vastaus:
STEAn avustusehdotus vuoden 2021 jatkoavustuksista pyritään julkaisemaan ennen kuin uusien avustusten haku-aika alkaa 10.12. Päätös uuden avustuksen hakemisesta kannattaa tehdä vasta sen jälkeen. 

*
Kysymys: 
Hakuilmoituksessa kerrotte, että avustusta myönnetään korkeintaan kolme vuotta kestäville hankkeille?
Voiko hankkeen kesto olla kuitenkin neljä vuotta? / Voiko hankkeen kesto olla yhden tai kahden vuoden mittainen?

Vastaus:
Hakemuslomakkeelle voi täyttää hankkeen talousarvion korkeintaan kolmelle vuodelle. Hanke voi olla kestoltaan myös lyhyempi. 

*

Kysymys: 
Jos nyt saamme uuden hankeavustuksen kolmelle vuodelle, pitääkö sille hakea jatkoavustusta syksyllä 2021? 

Vastaus:  
Vuodelle 2021 haetut uudet hanke- ja investointiavustukset saavat avustuspäätöksen koko hankekaudelle, joka voi olla korkeintaan kolme vuotta. Jatkohakemuksia ei näille avustuksille enää tarvitse tehdä. Tämä on uusi käytäntö ja koskee tässä vaiheessa vain näitä uusia vuodelle 2021 myönnettäviä hankkeita ja investointiavustuksia.

Kysymys: 
Jos avustus nyt myönnetään kolmelle vuodelle, voiko toimintaa muuttaa hankekauden aikana - aiemmin muutokset on kuvattu jatkohakemuksissa, mutta miten jatkossa toimitaan?

Vastaus: 
Jos hankkeen toimintaan halutaan tehdä muutoksia myöhemmin, tulee muutoksista olla yhteydessä STEAn yhteyshenkilöön, joka arvioi onko suunniteltu muutos sellainen, että sen voi tehdä, ja pitääkö avustuksen saajan tehdä STEAlle muutoshakemus. 

*

Kysymys: 
Milloin voimme hakea uutta kohdennettua toiminta-avustusta / yleisavustusta? 

Vastaus:  
STEA avaa uusien avustusten haun vuodelle 2022 huhtikuussa 2021. Tässä haussa voi hakea myös uusia yleisavustuksia ja kohdennettuja toiminta-avustuksia.