Avustusasioiden neuvottelukunta ja arviointi- ja avustusjaosto

Avustustoiminnan arviointi

Valtioneuvosto on asettanut sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteyteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan sekä neuvottelukunnan erillisen arviointi- ja avustusjaoston.

Järjestöjen ääni kuuluviin neuvottelukunnassa

Avustusasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntoja avustustoiminnan yleisistä linjauksista ja strategisista suuntaviivoista. Neuvottelukunta myös kehittää ja arvioi avustuspolitiikkaa ja järjestötoimintaa.

Avustusasioiden neuvottelukunta koostuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen ehdottamista henkilöistä.

Avustusasioiden neuvottelukunnan jäsenet

Puheenjohtaja:
pääsihteeri Tuija Brax, Suomen Sydänliitto

Varapuheenjohtaja:
toimitusjohtaja Pekka Räsänen, Kuurojen Palvelusäätiö

Jäsenet ja varajäsenet:
toiminnanjohtaja Janne Juvakka, Suomen Diabetesliitto
varajäsenenä toiminnanjohtaja Markku Hyttinen, Hengitysliitto

toiminnanjohtaja Lisbeth Hemgård, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl
varajäsenenä toiminnanjohtaja Mikaela Romantschuk, Förbundet Hem och Skola i Finland

pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto
varajäsenenä järjestövastuujohtaja Eero Pirttijärvi, SOVATEK-säätiö

pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry
varajäsenenä pääsihteeri Milla Kalliomaa, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

toiminnanjohtaja Sari Tervonen, Omaishoitajaliitto ry
varajäsenenä toiminnanjohtaja Virpi Dufva, Vanhus- ja lähimmäispalvelunliitto ry

toiminnanjohtaja Sonja Raunio, Nuorten mielenterveysseura YEESI ry
varajäsenenä toiminnanjohtaja Teemu Tiensuu, Sininauhaliitto

erityisasiantuntija Juha Guttorm, Sami Soster ry
varajäsenenä toiminnanjohtaja Lassi Rajamäki, Sosiaalipedagogiikan säätiö

toiminnanjohtaja Pia Hytönen, Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami
varajäsenenä järjestöjohtaja Sari Kokko, Näkövammaisten liitto

järjestöpäällikkö Riitta Kittilä, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
varajäsenenä toimitusjohtaja Hilkka Halonen, Meriva-säätiö

YTL Pirkko Karjalainen
varajäsenenä järjestökoordinaattori Veli-Matti Ahtiainen, Suomen Punainen Risti

toiminnanjohtaja Miia Hänninen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
varajäsenenä ylitarkastaja Marita Uusitalo

arviointineuvos Kaijus Ervasti, valtioneuvoston kanslia
varajäsenenä toiminnanjohtaja Pasi Ylitalo, Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry

Arviointi- ja avustusjaosto takaa puolueettomuuden

Arviointi- ja avustusjaosto ottaa kantaa STEAn tekemiin avustusehdotuksiin. Lisäksi jaosto voi tehdä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta. Jaoston jäsenet eivät saa olla työsuhteessa tai muissa sidossuhteissa avustusten hakijoihin.

Arviointi- ja avustusjaoston jäsenet

Puheenjohtaja:
valtiopäiväneuvos Raimo Vistbacka

Varapuheenjohtaja
dosentti Jorma Niemelä

Jäsenet:
etuuspäällikkö Tuula Ahlgren, Kansaneläkelaitos
henkilökohtainen varajäsen professori Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto

maakuntaneuvos Kyösti Juujärvi
henkilökohtainen varajäsen erityisasiantuntia Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto

professori Ossi Rahkonen, Helsingin yliopisto
henkilökohtainen varajäsen VTT Nelli Hankonen, Tampereen yliopisto

kehittämispäällikkö Airi Partanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
henkilökohtainen varajäsen dosentti Reijo Väärälä, Lapin yliopisto

professori Mikko Niemelä, Turun yliopisto
henkilökohtainen varajäsen kaupunkineuvos Hannes Manninen

Arviointi- ja avustusjaoston sosiaali- ja terveysministeriölle antamat lausunnot:

- vuoden 2021 avustusehdotus (maaliskuu 2021, uudet hanke- ja investointiavustukset)
- vuoden 2021 avustusehdotus (joulukuu 2020)
- koronavirustilanteeseen liittyvät ylimääräiset avustukset vuodelle 2020 (toukokuu 2020)
- vuoden 2020 avustusehdotus (joulukuu 2019)
- vuoden 2019 avustusehdotus (joulukuu 2018)
- vuoden 2018 erillishaun avustusehdotus (heinäkuu 2018)
- vuoden 2018 avustusehdotus (joulukuu 2017)
- Suomi 100 avustusohjelmien avustusehdotus (toukokuu 2017)

Neuvottelukunnan sekä arviointi- ja avustusjaoston toimikaudet ovat 16.4.2017 - 15.4.2021.