Organisaatio

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka vastaa Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöille myönnettävien avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista.

Lisäksi STEA viestii ja tiedottaa valtionavustusten hakemiseen ja käyttöön liittyvistä menettelyistä.

STEAn johtoryhmän muodostavat johtaja, arviointi- ja kehittämispäällikkö, valmistelupäällikkö, valvontapäällikkö sekä viestintäpäällikkö.