STEA-avustukset kartalla

STEA-avustukset kartalla

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää vuosittain harkinnanvaraisia STEA-avustuksia yli 800 sosiaali- ja terveysalan järjestön yleishyödylliseen toimintaan.

Nyt voit tutustua avustuskohteisiin myös karttavisualisoinnin avulla. Visualisoinnista löydät tiedot kaikista Suomessa toimivista avustuskohteista kunta- ja maakuntatasolla. Voit rajata tarkasteltavia kohteita järjestön sijainnin tai nimen mukaan sekä toiminnan kohderyhmän ja kohderyhmän ikäluokan mukaan.

Voit myös valita näkymään vain alueellisia toimijoita tai valtakunnallisia toimijoita.

Jokaisen avustuskohteen osalta löydät sovelluksesta seuraavat kohteen tiedot:
- avustusta saavan/hakeneen järjestön nimi
- myönnetty/haettu avustussumma
- STEAn luokittelema toimintamuoto, toiminnan kohderyhmä ja kohderyhmän ikäluokka. Mikäli kohderyhmä on "ei määritelty", on toiminnan kohderyhmänä pääosin koko väestö.

Avustussummien jakaminen kuntiin ja maakuntiin on toteutettu jakamalla myönnetty avustussumma avustuskohteen hakemuksessa ilmoitettujen toimintapaikkakuntien kesken. Summa on myös suhteutettu ko. kunnan/maakunnan väkilukuun. Valtakunnallisten avustuskohteiden osalta myönnetty avustussumma on jaettu kaikkien Manner-Suomen kuntien kesken, samoin suhteutettuna kuntien väkilukuun.

Huomioithan,että visualisointi ei sisällä tietoa niistä avustuskohteista, joiden toiminta sijoittuu Manner-Suomen rajojen ulkopuolelle (esim. Merimieskirkko) tai kesällä 2018 myönnettävien avustuskohteiden tietoja.

Otamme mielellämme vastaan palautetta visualisoinnista! Lähetä palautteesi meille sähköpostitse osoitteeseen viestinta.stea@stm.fi.

Siirry visualisointiin tästä.