Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely

Verkkosivuston käyttö ei edellytä kirjautumista. Sivuston ylläpitämisessä noudatetaan henkilötietolakia. Sivuston käyttäjistä ei muodosteta henkilörekistereitä.

Verkkopalvelun palautelomakkeilla mahdollisesti annetut tiedot tallennetaan vain viestin lähettäjän toivomien yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja palautteeseen vastaamiseksi.

Verkkopalvelun käytöstä kerätään tilastollista tietoa, kuten kävijämäärät, ajankohta, suosituimmat sivut, selain ja käyttöjärjestelmä. Tilastollisten seurantatietojen keräämiseen käytetään evästeitä. Tietoja hyödynnetään verkkopalvelun kehittämisessä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Tekninen toteutus

stea.fi on toteutettu Liferay EE 6.2 -julkaisujärjestelmällä. Käyttöliittymä on suunniteltu responsiiviseksi, se skaalautuu käyttäjän päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita.

Palvelun teknisestä toteutuksesta vastaa Valamis Oy yhteistyössä STEAn kanssa.