Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely

Verkkosivuston käyttö ei edellytä kirjautumista. Sivuston ylläpitämisessä noudatetaan henkilötietolakia, ja käyttäjistä ei muodosteta henkilörekistereitä.

Verkkopalvelun palautelomakkeilla annetut tiedot tallennetaan viestin lähettäjän toivomien yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja palautteeseen vastaamiseksi.

Käytön seuranta (evästeet)

Verkkopalvelun käytöstä kerätään tilastollista tietoa, kuten kävijämäärät, ajankohta, suosituimmat sivut, selain ja käyttöjärjestelmä. Tilastollisten seurantatietojen keräämiseen käytetään evästeitä. Tietoja hyödynnetään verkkopalvelun kehittämisessä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Tekninen toteutus

stea.fi on toteutettu Liferay EE 6.2 -julkaisujärjestelmällä. Käyttöliittymä on suunniteltu responsiiviseksi, se skaalautuu käyttäjän päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivuston ulkoasua ja käyttöliittymää suunniteltaessa on huolehdittu esteettömyydestä niin, että sivusto noudattaa WCAG 2.0 -esteettömyysohjeiden tasoa AA.

Palvelun teknisestä toteutuksesta vastaa Valamis Oy yhteistyössä STEAn kanssa.