Järjestökyselyn tuloksia - osa 1

- lisää kokeiluja ja STEA edistämään kohtaamisia

STEA toteutti keväällä 2018 sosiaali- ja terveysalan järjestöille kyselyn liittyen avustusstrategian uudistamiseen. Kyselyllä STEA halusi saada palautetta ja näkökulmia avustusstrategian uudistamisen tueksi. Kysely lähetettiin kaikille vuosina 2017 ja 2018 STEAlta avustusta hakeneille yhteisöille, joita oli 1648. Lisäksi kyselyn linkki julkaistiin STEAn verkkosivuilla.

Vastauksia saatiin 631. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kyselyn väittämistä vastaajat pitivät erittäin tärkeänä STEAn aktiivista roolia yhteiskunnan eri toimijoiden kohtaamisen edistäjänä.

Tässä otteita kyselyn tuloksista.

Eniten vastauksia saatiin järjestöistä, joiden toimiala liittyy ikäihmisten toimintaan, mielenterveystyöhön sekä kansanterveyteen, sairauksiin ja toimintakykyyn. Vastaajien järjestöille myönnettyjen STEA-avustusten yleisin summa liikkuu 100 000 - 200 000. sekä 200 000 - 500 000 välillä. Vastaajista 11 % ei ole saanut STEA-avustusta.

Suurin osa vastaajista on mukana valtakunnallisessa järjestössä. Vastauksia saatiin joka puolelta Suomea, mutta suurin osa vastaajista oli Etelä-Suomesta ja Länsi-Suomesta. Vastaajista eniten, 35 % oli toiminnanjohtajia ja 30 % työntekijöitä, hallituksen puheenjohtajia ja jäseniä oli yhteensä 28 %.

Lisää avoimuutta ja kokeiluja rajapinnoissa  

Kysymyksissä selvitettiin vastaajien kantaa joukkoon väittämiä STEA-avustusten kohdentamisesta uudella strategiakaudella.Vastaajat pitävät hyvin tärkeänä panostamista tiedon avoimuuteen ja sen hyödyntämiseen sekä sitä, että STEA suuntaa lisää avustuksia avoimiin, kaikille avustuksensaajille yhteisiin toiminta-alustoihin ja palveluihin.

Tärkeäksi katsotaan myös avustusten suuntaaminen julkisten palveluiden rajapinnassa toimivien järjestöjen kokeiluihin.

Kaikista väittämistä eniten vastaajat peukuttivat STEAa aktiivista roolia yhteiskunnan eri toimijoiden kohtaamisen edistäjänä.

Avustusten hakemiseen liittyvästä syklistä oltiin tasaisesti montaa mieltä: osa haluaisi, että avustuksia haetaan ja myönnetään kaksi kertaa vuodessa, osa taas pitäisi tärkeänä jatkuvan hakemisen mahdollistamista.

Tärkeänä pidettiin myös sitä, että avustuksia voitaisiin myöntää kahdeksi vuodeksi kerrallaan nykyisen yhden vuoden sijaan.

Digitalisaatio muuttaa toimintaa

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka digitalisaatio muuttaa oman organisaation toimintaa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Yleisesti ottaen näkökulma digitalisaatioon oli joko positiivinen tai varovaisen positiivinen, mutta siihen uumoiltiin sisältyvän myös riskejä, esimerkiksi joidenkin järjestöjen edustamien ryhmien osalta.

Henkilökohtaiset kohtaamiset nähtiin jatkossakin olevan tärkeitä varsinkin joidenkin erityisryhmien osalta, kuten näkö- ja kehitysvammaiset, maahanmuuttajat ja iäkkäät henkilöt.

Vaikka digitalisaatio on jo muuttanut ja tulee jatkossakin muuttamaan organisaatioiden toimintaa, niin monissa vastauksissa kuitenkin todettiin, että kaikkia toimintoja ei kuitenkaan pysty eikä saa digitalisoida niiden perusluonteen takia.

Miten tästä eteenpäin?

STEA analysoi kyselyn tuloksia lisää ja kertoo niistä elokuussa. STEA kiertää kesän aikana noin 15 eri paikkakunnalla tapaamassa järjestöjä. Tapaamisissa keskustellaan yhteiskunnallisista teemoista ja toimintatapojen kehittämisestä. STEA kylässä -tapaamisten annista julkaistaan yhteenveto syyskuun alussa.

STEAn avustusstrategia julkaistaan vuoden 2019 alussa ja sitä aletaan toteuttaa vuodesta 2020.

STEA kutsuu kaikki mukaan pohtimaan tulevaisuutta myös somessa tunnisteella #yhteisöt2020.