Järjestökyselyn tuloksia - osa 2

- raportointiin toivotaan kevennystä

STEA toteutti keväällä sosiaali- ja terveysalan järjestöille kyselyn liittyen avustusstrategian uudistamiseen. Kyselyllä STEA halusi saada palautetta ja näkökulmia avustusstrategian uudistamisen tueksi. Kysely lähetettiin kaikille vuosina 2017 ja 2018 (huhtikuuhun mennessä) STEAlta avustusta hakeneille yhteisöille, joita on 1648.

Kyselyyn saatiin vastauksia 631. Kyselyn ensimmäiset tulokset julkistiin kesäkuussa ja ne löytävät täältä.

Kysely sisälsi myös STEAn toimintatapoihin liittyviä kysymyksiä, joista tässä käsitellään raportointia.

Avustuksen saajien tulee raportoida STEAlle säännöllisesti avustusten käytöstä, tuloksista ja vaikutuksista. Kysymykseen raportoinnin keventämisestä vastaajat vastasivat melko yksimielisesti keventämisen puolesta, 54 % jonkin verran ja 22 % kannattaa keventämistä paljon.

Ympyrädiagrammissa kyselyn tulokset, jotka kuvattu myös tekstissä.

 

Avovastauksissa on runsaasti raportointiin liittyviä kommentteja, mutta suuressa osassa vastauksissa jätettiin yksilöimättä, mistä raportointivaiheesta kulloisessakin kommentissa kysymys, mikä osaltaan vaikeuttaa vastausten tulkintaa.
 
Kommenteissa mainitaan, että raportointimääriä tulisi tarkastella järjestöjen koon ja avustusten määrän suhteen, ja selvityksissä kerättävän tiedon laajuus pitäisi suhteuttaa kunkin toimijan käytössä oleviin resursseihin.

Vajaassa puolessa annetuista vastauksista suosittiin vuosittaista raportointia ylipäätään, ja näistä suurin osa todennäköisesti tarkoitti vuosiselvitystä. Vuosittaisesta raportointivälistä mainittiin, että esimerkiksi järjestön taloudesta ja yksittäisistä hankkeista on järkevää antaa vuosittaisia selvityksiä, mutta pysyvästä ja muuttumattomasta toiminnasta harvemmin.

- Kaikki ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että kansalaisjärjestöjen toiminnan tulokset ja vaikutukset tulee saada paremmin esille, mutta toteutustapaa voidaan kehittää. STEAlla on lakisääteinen tehtävä valvoa valtionavustusten asianmukaista käyttöä ja arvioida avustetun toiminnan tuloksia ja vaikutuksia, toteaa STEAn johtaja Kristiina Hannula.

Miten tästä eteenpäin?

STEA kiersi kesän aikana noin 15 eri paikkakunnalla tapaamassa järjestöjä. Tapaamisissa keskusteltiin vielä tarkemmin yhteiskunnallisista teemoista ja toimintatapojen kehittämisestä. STEA kylässä -tapaamisten annista julkaistaan yhteenveto syyskuun alkupuolella.

STEAn avustusstrategia julkaistaan vuoden 2019 alussa ja sitä aletaan toteuttaa vuodesta 2020.

STEA kutsuu kaikki mukaan pohtimaan tulevaisuutta myös somessa tunnisteella #yhteisöt2020.