Julkaisut

Julkaisut

STEAn avustustoimintaan liittyen julkaistaan erilaisia selvityksiä ja raportteja. Sosiaali- ja terveysministeriö voi tilata selvityksiä, avustusasioiden neuvottelukunta ja avustusasioiden jaosto voivat tilata avustustoimintaan liittyviä julkaisuja. STEA voi julkaista omia selvityksiä tai tilata selvityksiä ulkopuolisilta toimijoilta. Tälle sivustolle on koottu kaikki avustustoimintaa koskevat selvitykset vuodesta 2017. 

Selvitys sosiaalisesta lomatoiminnasta

Selvitys avaa sosiaalisen lomatoiminnan nykytilaa ja antaa pohjaa sille yhteiselle keskustelulle mikä on lomajärjestöjen tilanne nyt ja tulevaisuudessa.

Huoltotoiminnasta perinneaikaan: Selvitys Suomen 1939-1945 sotien veteraanijärjestöjen toiminnasta ja tulevaisuudesta

Selvitystyön kohteena oli neljän järjestön, Rintamaveteraaniliiton, Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton ja Tammenlehvän Perinneliiton tehtävät, toiminta, talous ja tulevaisuuden suunnitelmat.

Valtionavustukset julkisen sektorin rajapinnassa

Selvityksessä kuvataan STEAn järjestöavustusten kohdentumista menoihin ja toimintoihin, joiden voidaan katsoa kuuluvan lakisääteisesti valtion tai kuntien maksettavaksi.

Kansalaisjärjestö jälkiteollisessa artistiyhteiskunnassa

Selvityksen lähtökohtana on käynnissä oleva yhteiskunnallinen murroskausi, joka vaikuttaa monin tavoin myös järjestöihin. Selvitys kuvaa, miten tulevaisuuden yhteisöt toimivat ja antaa työkaluja järjestötoiminnan kehittämiseksi.