Etusivu hero ruotsi

alt=””

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral

(STEA)

STEA sv leveä ensimmäinen (uusi)

Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om STEA-understöd för år 2021

Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om fortsatta STEA-understöd och understöd för nya Platsen är ledig –understödsobjekt för år 2021. STEA skickar understödsbesluten till alla som ansökt om understöd till e-tjänsten (asiointi.stea.fi) och publicerar understödsbesluten på sidan avustukset.stea.fi senare under torsdagen den 21 januari 2021.

Etusivun otsikko ajankohtaista

Aktuellt

Etusivun korostus I

Resultatrapporter till e-tjänsten den 14 januari 2021

STEA skickar resultatrapportuppgifterna till de understödstagare som rapporteringen gäller i e-tjänsten den 14 januari 2021. Resultatrapporten ska fyllas i och skickas till STEA senast den 5 mars 2021 kl. 16.15.

Etusivun korostus 2

Ansökningstiden för nya understöd går ut 25.1.2021

Under ansökningstiden kan understöd sökas för nya, högst treåriga projekt som inleds år 2021 (C-understöd – observera att ansökan inte gäller projekt i understödsprogrammet Platsen är ledig) och nya investeringar som inleds år 2021 och som förverkligas under en period på tre år (B-understöd)

Etusivun otsikko tiedotteet ja uutiset

Nyheter

Etusivun otsikko koulutukset ja tapahtumat

Utbildningar och evenemang

Innehållspublicerare

E-tjänster

E-tjänster

STEA:s e-tjänst betjänar organisationerna med uppgifter förknippade med ansökan om, utbetalning av, rapportering om och ändringsansökan av understöden.

Etusivu aineistopankki

Materialbank

I Materialbanken finns alla anvisningar, guider, presentationsmaterial och andra publikationer som STEA gett ut.

Twitter-portlet

Etusivu nosto avustustietokanta

Lär känna understöd databasen

I STEAs understödsdatabasen finns alla understödsbeslut ordnade per organisation och per verksamhet. Där finns också information om geografiska fördelning.

Yhteystiedot

Kontaktuppgifter

Kontakta oss i frågor som rör understöd
0295 16001 stea@stm.fi
Kontaktinformation

Aikajana SV 2019

Ansökning: maj (nya understöd) och september, rapportering: resultatrapport mars, årsredovisning maj, understödsbeslutet jan-feb och april, STEAs understödsförslagen december.