Etusivu hero ruotsi

erilaisia henkilöhahmoja kuvaamassa STEAn avustuskohteiden toimintaa

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral

(STEA)

STEA sv leveä ensimmäinen

STEA-understöd 2020

Social- och hälsovårdsministeriet har beslutat om STEA-understöden för år 2020. STEA skickar understödsbeslut till alla som ansökt om understöd via e-tjänsten (asiointi.stea.fi). Hela understödsbeslutet publiceras på sidan avustukset.stea.fi senare i dag.

Etusivun otsikko ajankohtaista

Aktuellt

Etusivun korostus I

Respons på STEA:s understödsguide

Har du redan studerat STEA:s nya understödsguide? Understödsguiden uppdateras årligen och den nyaste versionen finns i materialbanken på vår webb-plats. I guiden har vi samlat de viktigaste anvisningarna om ansökan, användning och rapportering för STEA-understöd. Nu samlar vi in respons för fortsatt utveckling av guiden. Du kan ge respons antingen via Webropol-enkäten eller genom att skicka oss e-post till viestinta.stea@stm.fi.

Etusivun korostus 2

År 2020 tidsfristerna för rapporteringar

Mellanrapport ska returneras till STEA före den 17 februari 2020, utredning om resultat och effekter ska returneras före den 31 mars 2020 och årsredovisningarna med bilagor ska returneras före den 1 juni 2020

Etusivun otsikko tiedotteet ja uutiset

Nyheter

Etusivun otsikko koulutukset ja tapahtumat

Utbildningar och evenemang

Innehållspresentatör

E-tjänster

E-tjänster

STEA:s e-tjänst betjänar organisationerna med uppgifter förknippade med ansökan om, utbetalning av, rapportering om och ändringsansökan av understöden.

Etusivu aineistopankki

Materialbank

I Materialbanken finns alla anvisningar, guider, presentationsmaterial och andra publikationer som STEA gett ut.

Twitter-portlet

Etusivu nosto avustustietokanta

Lär känna understöd databasen

I STEAs understödsdatabasen finns alla understödsbeslut ordnade per organisation och per verksamhet. Där finns också information om geografiska fördelning.

Yhteystiedot

Kontaktuppgifter

Kontakta oss i frågor som rör understöd
0295 16001 stea@stm.fi
Kontaktinformation

Aikajana SV 2019