Takaisin edelliselle sivulle

Missä järjestöt?

Missä järjestöt?

3.3.2017

Kun keskustelu sote-uudistuksesta käy kuumana, miettii aika ajoin, missä ne järjestöt ovat.

Järjestöt kyllä vilahtavat puheissa, kun keskustellaan matalan kynnyksen toiminnasta tai etsivästä työstä, mutta järjestötyön merkitys jää helposti kuitenkin epäselväksi. Järjestöjen rooli sekä palveluntuottajina että yleishyödyllisinä toimijoina usein sekoittavat pakkaa lisää.

On kuitenkin myös hyviä esimerkkejä siitä, miten tulevaisuuden haasteisiin on jo varauduttu. Maakunnalliset järjestöstrategiat ja kuntien ja järjestöjen keskinäiset kumppanuussopimukset ovat toimineet työkaluina, joiden avulla järjestöjä on saatu yhteisten asioiden äärelle. Näin on saatu esille myös järjestökentän moninaisuutta ja laaja-alaista osaamista. Järjestöt ovat pystyneet tuomaan esille myös hiljaista tietoa ja kokemustietoa, jota on voitu käyttää päätöksenteon tukena.

STEAn näkövinkkelistä huomaa, että samalla alueella toimivat järjestöt eivät aina osaa hyödyntää toisten osaamista tai voimavaroja. Yhteistyön avulla ne voisivat olla vahvempia kumppaneita myös kunnille ja maakunnille.

Järjestö 2.0 - mukana muutoksessa

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää tänä vuonna kolme uutta avustusohjelmaa, joista Järjestö 2.0 - ohjelmassa on nyt tilaisuus vahvistaa järjestötoiminnan rakenteita ja yhteistyötä kuntien ja maakuntien kanssa. Lisäksi ohjelmaan haetaan hankkeita, joissa kehitetään uusia digitaalisia ratkaisuja järjestö- ja kansalaistoimintaan. Kyse ei ole minkään yksittäisen substanssialan kehittämisestä vaan yleisesti järjestöjen muutostyön tukemisesta.

Maakunnat ovat erilaisia, ja olennaista on, että toiminta nousee tarpeesta. Millaisten askelten avulla päästään tilanteeseen, jossa järjestöjen osaaminen nivoutuu luontevasti kuntien ja maakuntien hallinnollisiin rakenteisiin? Millaisia järjestöyhteistyön foorumeita kunnissa on, onko olemassa järjestöstrategiaa tai kunnissa järjestötyön yhdyshenkilöä? Miten järjestöjen keräämä kokemustieto kulkeutuu päätöksentekoon? Toisaalta voidaan kysyä, miten yleishyödyllinen järjestötoiminta nivoutuu asiakaspolkuihin kunta- tai maakuntatasolla? Mitä yhteistyötä tarvitaan, jotta järjestötyötä saataisiin ihmisten tueksi esimerkiksi hoitopolkujen kylkeen tai palveluiden aukkokohtiin? Matalan kynnyksen toimintaa päihdekuntoutuksen lomaan tai etsivää työtä vanhuspalveluiden tueksi?

Järjestö 2.0 -avustusohjelmaan valitaan yksi hanke kustakin maakunnasta. Lisäksi ohjelmarahoitus mahdollistaa yhden valtakunnallisen koordinaatiohankkeen toiminnan. Koordinaatiohanke luo edellytyksiä maakunnallisten hankkeiden keskinäiselle työskentelylle, osaamisen jakamiselle sekä vuoropuhelulle sidosryhmien kanssa.

Se on nyt tai ei koskaan

Haku avustusohjelmiin on nyt avoinna, ja hakemukset tulee jättää STEAlle verkkoasioinnissa maaliskuun loppuun mennessä.

Huomaa myös, että nyt avoinna oleviin avustusohjelmiin ei voi hakea enää myöhemmin.

Lisätietoja ohjelmahausta löydät verkkosivuiltamme. Tutustu myös Haku päällä -koulutuksemme ohjelmat-osioon YouTubessa.

Elina Varjonen
Elina Varjonen Erityisasiantuntija