Etusivu hero ruotsi

alt=””

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral

(STEA)

STEA sv leveä ensimmäinen (uusi)

Resultatrapporterna skickade till e-tjänsten - sista returneringsdatum 5.3.2021

Verksamhet som förverkligas med alllmänt understöd, riktat verksamhetsunderstöd och projektunderstöd ska rapporteras med en resultatrapport. Rapporten sker årligen. Rapporteringsuppgiften har skickats till STEAs e-tjänst till de aktörer som rapporteringsskyldigheten gäller. Frågor om hur rapporten fylls i besvaras på ett journummer och den 15.2. på ett Teams-tillfälle.

Etusivun otsikko ajankohtaista

Aktuellt

Etusivun korostus I

Ansökningsrundan för nya projekt- och investeringsunderstöd för år 2021 har avslutats

Understöd ansöktes för 712 understödsobjekt till ett belopp på 218 miljoner euro. STEAs understödsförslag publiceras i mars. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om understöd som beviljas i april 2021.

Etusivun korostus 2

Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om STEA-understöd för år 2021

Social- och hälsovårdsministeriet har den 21 januari 2021 fattat beslut om fortsatta STEA-understöd och understöd för nya Platsen är ledig –understödsobjekt.

Etusivun otsikko tiedotteet ja uutiset

Nyheter

Etusivun otsikko koulutukset ja tapahtumat

Utbildningar och evenemang

Innehållspublicerare

E-tjänster

Tyck till om www.stea.fi!

STEAs webbplats (www.stea.fi) kommer att omarbetas sommaren 2021. Meningen är att göra webbplat-sen mer användarvänlig och tillgänglig. Som stöd för arbetet samlar vi nu in synpunkter om den nuvarande webbplatsen. Tyck till om innehållet och uppbyggnaden! Berätta för oss vad vi bör tänka på när vi bygger upp den nya webbplatsen.

Etusivu aineistopankki

Materialbank

I Materialbanken finns alla anvisningar, guider, presentationsmaterial och andra publikationer som STEA gett ut.

Twitter-portlet

Etusivu nosto avustustietokanta

Lär känna understöd databasen

I STEAs understödsdatabasen finns alla understödsbeslut ordnade per organisation och per verksamhet. Där finns också information om geografiska fördelning.

Yhteystiedot

Kontaktuppgifter

Kontakta oss i frågor som rör understöd
0295 16001 stea@stm.fi
Kontaktinformation

Aikajana SV 2019

Ansökning: maj (nya understöd) och september, rapportering: resultatrapport mars, årsredovisning maj, understödsbeslutet jan-feb och april, STEAs understödsförslagen december.