Etusivu hero ruotsi

alt=””

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral

(STEA)

STEA sv leveä ensimmäinen (uusi)

Ansökningsrundan för nya projekt- och investeringsunderstöd öppnas 10.12.2020

Under ansökningstiden kan understöd sökas för nya projekt som inleds år 2021 (C-understöd – observera att ansökan inte gäller projekt i understödsprogrammet Platsen är ledig) och nya investeringar som inleds år 2021 (B-understöd).

Etusivun otsikko ajankohtaista

Aktuellt

Etusivun korostus I

Platsen är ledig -understöd kan sökas för år 2021

Ansökning till Platsen är ledig -understödsprogrammet för år 2021 är öppen STEAs e-tjänst (asiointi.stea.fi). Ansökningstiden löper ut måndagen den 1 juni klockan 16.15.

Etusivun korostus 2

Coronavirus COVID-19 och STEA-understöd

STEA uppmanar organisationer att följa med myndigheternas kommunikation och instruktioner. Det är viktigt att organisationerna för sin egen del även fortsättningsvis riktar sin verksamhet och sina resurser samt sitt specialkunnande för att främja allmänt välbefinnande och allmän hälsa.

Etusivun otsikko tiedotteet ja uutiset

Nyheter

Etusivun otsikko koulutukset ja tapahtumat

Utbildningar och evenemang

Innehållspublicerare

E-tjänster

E-tjänster

STEA:s e-tjänst betjänar organisationerna med uppgifter förknippade med ansökan om, utbetalning av, rapportering om och ändringsansökan av understöden.

Etusivu aineistopankki

Materialbank

I Materialbanken finns alla anvisningar, guider, presentationsmaterial och andra publikationer som STEA gett ut.

Twitter-portlet

Etusivu nosto avustustietokanta

Lär känna understöd databasen

I STEAs understödsdatabasen finns alla understödsbeslut ordnade per organisation och per verksamhet. Där finns också information om geografiska fördelning.

Yhteystiedot

Kontaktuppgifter

Kontakta oss i frågor som rör understöd
0295 16001 stea@stm.fi
Kontaktinformation

Aikajana SV 2019