Etusivu hero ruotsi

alt=””

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral

(STEA)

STEA sv leveä ensimmäinen (uusi)

Social- och hälsovårdsministeriet har fattat beslut om STEA-understöd för år 2021

STEA skickar understödsbesluten till alla som ansökt om understöd till e-tjänsten (asiointi.stea.fi) och publicerar understödsbesluten på sidan avustukset.stea.fi senare under torsdagen den 22 april.

Etusivun otsikko ajankohtaista

Aktuellt

Etusivun korostus I

Årsredovisningarna till e-tjänsten i mars

I mars skickar STEA årsredovisningsuppgifterna till de understödstagare som omfattas av redovisningsskyldigheten. Uppgifterna skickas till e-tjänsten. Årsredovisningarna ska fyllas i och skickas till STEA via e-tjänsten senast den 31.5.2021 kl. 16.15.

Etusivun korostus 2

Ansökan av nya STEA-understöd 2022

Ansökningstiden för understöd som beviljas för år 2022 börjar 12.4.2021 och går ut 31.5.2021 kl. 16.15. Ansökan görs i STEAs e-tjänst.

E-tjänster

Tyck till om www.stea.fi!

STEAs webbplats (www.stea.fi) kommer att omarbetas sommaren 2021. Meningen är att göra webbplat-sen mer användarvänlig och tillgänglig. Som stöd för arbetet samlar vi nu in synpunkter om den nuvarande webbplatsen. Tyck till om innehållet och uppbyggnaden! Berätta för oss vad vi bör tänka på när vi bygger upp den nya webbplatsen.

Etusivu aineistopankki

Materialbank

I Materialbanken finns alla anvisningar, guider, presentationsmaterial och andra publikationer som STEA gett ut.

Twitter-portlet

Etusivu nosto avustustietokanta

Lär känna understöd databasen

I STEAs understödsdatabasen finns alla understödsbeslut ordnade per organisation och per verksamhet. Där finns också information om geografiska fördelning.

Yhteystiedot

Kontaktuppgifter

Kontakta oss i frågor som rör understöd
0295 16001 stea@stm.fi
Kontaktinformation

Aikajana SV 2019

Ansökning: maj (nya understöd) och september, rapportering: resultatrapport mars, årsredovisning maj, understödsbeslutet jan-feb och april, STEAs understödsförslagen december.