Innehållspublicerare

null 382 organisationer ansökte om extra understöd för år 2020

382 organisationer ansökte om extra understöd för år 2020

23.4.2020
Ansökningstiden för extra understöd för år 2020 gick ut onsdagen den 22.4. Extra understöd i anslutning till coronavirussituationen ansöktes inom utsatt tid av sammanlagt 382 organisationer för sammanlagt 411 projekt. Understöd ansöktes om en summa på över 25 miljoner euro. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om beviljade understöd i maj-juni 2020. Alla som ansökt om understöd får ett understödsbeslut till STEAs e-tjänst. Understödsbeslutet publiceras på webbsidan avustukset.stea.fi.