Innehållspublicerare

null Aktuellt: särskild ansökan om understöd i februari–mars

Aktuellt: särskild ansökan om understöd i februari–mars

20.12.2017

För organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen öppnas en särskild ansökan om statsunderstöd i februari. Ansökan är öppen i STEA:s e-tjänst under tiden 5.2–3.4.2018. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om understöden som beviljas för 2018 under sommaren 2018. 

Särskild ansökan för programverksamhet och om små organisationsunderstöd

Det inleds tre nya understödsprogram med särskild ansökan under 2018:

  • Platsen är ledig II – understödsprogram för sysselsättning av ungdomar och personer med partiell arbetsförmåga 2018—2021
  • Värdefull – understödsprogram för att minska ojämlikheten 2018—2021
  • Grepp om livet – understödsprogram för livskompetens för äldre 2018—2021

För programverksamheten beviljas totalt cirka åtta miljoner euro i understöd under 2018.
För finansieringen under hela programperioden 2018—2021 reserveras cirka 60 miljoner euro.

Nya små organisationsunderstöd testas

Den särskilda ansökan för 2018 har även något nytt att erbjuda: små organisationsunderstöd, en ny finansieringsmöjlighet i synnerhet för små organisationer.

De små organisationsunderstöden beviljas i form av riktat verksamhetsunderstöd och deras belopp kan uppgå till 1 000–7 000 euro. Understödet beviljas som engångsunderstöd för riktad verksamhet och det är inte möjligt att ansöka om fortsättning. Understöd söks med ett förenklat ansökningsformulär.

De små organisationsunderstöden är avsedda för små regionala, lokala eller riksomfattande organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen som inte får motsvarande understöd via någon centralorganisation eller något centralförbund. Organisationer som ansöker om understöd ska registrera sig i STEA:s e-tjänst (asiointi.stea.fi – Anmäl en organisation) innan de ansöker om understöd.

För finansieringsförsöket gällande de små understöden har reserverats totalt 500 000 euro för 2018.

Mer information om understödsprogrammen och de små understöden finns i Handlingsplan för riktlinjerna för STEA:s understödsverksamhet 2018/2019.

Närmare programbeskrivningar och instruktioner för ansökan om små understöd publiceras på STEA:s webbplats i januari 2018.