Innehållspublicerare

null Ändring i hur en betalningsbegäran skapas i e-tjänsten

Ändring i hur en betalningsbegäran skapas i e-tjänsten

23.8.2017

STEA har uppdaterat e-tjänsten vad gäller betalningsbegäran. Det stödbelopp som står att lyftas är inte längre tekniskt bundet till att kostnadsredovisningen godkänns i STEA. Betalningsbegäran kan alltså nu göras upp redan innan kostnadsredovisningen skickats in och godkänts.

Uppdateringen är avsedd för att påskynda utbetalningen av stöd: stödmottagaren behöver inte längre vänta på godkännandet av kostnadsredovisningen för att kunna lämna en ny betalningsbegäran för det önskade stödbeloppet.På grund av uppdateringen motsvarar det stödbelopp i e-tjänsten som står att lyftas för stödobjektet i fråga hela det stödbelopp för stödets användningstid vilket inte ännu lyfts.  Detta innebär dock inte att hela stödbeloppet kan lyftas på en gång, eftersom förskottsutbetalningarna inte utan särskild grund kan överskrida stödbehovet för tre månader.

STEA förutsätter fortsättningsvis att en kostnadsredovisning lämnas in och betalar också i fortsättningen maximalt ut förskott på stödet för kostnader som motsvarar tre månader. STEA kan fortsättningsvis inte betala ut stöd om ingen kostnadsredovisning för realiserade kostnader lämnats in. Därför lönar det sig också i fortsättningen att göra upp en kostnadsredovisning i samband med att man lämnar in betalningsbegäran.