Innehållspresentatör

null Ansökning om fortsatta understöd för år 2020

Ansökning om fortsatta understöd för år 2020

1.8.2019

Ansökningstiden för fortsatta understöd inleds torsdagen den 1 augusti 2019 och löper ut måndagen den 30 september 2019 kl. 16.15.

STEA-understöd beviljas för ett år åt gången. Den riktgivande understödsplanen, som anges i understödsbeslutet för understöd som beviljats för 2019, är inte ännu ett beslut om kommande understöd. Om man vill fortsätta verksamheten med understöd, ska man ansöka om fortsatt understöd för verksamheten i STEA:s e-tjänst.

STEA skickar de förhandsifyllda ansökningarna om fortsatta understöd till e-tjänsten den 1 augusti 2019 (asiointi.stea.fi). Ansökningar finns under fliken Ansökan om understöd.

Eventuella behov av ändringar i den understödda verksamhetens innehåll, samt beloppet av det understöd som tidigare beviljats för verksamheten men som förblivit oanvänt, ska beskrivas tydligt i fortsättningsansökan. I ansökan bör också beaktas eventuell respons som STEA gett på årsredovisningar och/eller utredningar om resultat och effekter eller mellanrapporter.

Så kallade höjningar av den allmänna understödsnivån (nivåhöjningar/indexhöjningar) görs inte för år 2020. Om man ändå ansöker om en höjning av den riktgivande understödsplanens understödsnivå, måste höjningsbehovet motiveras grundligt i ansökan. Understödsförslaget baseras alltid på STEA:s understödsprövning.

På eventuella frågor kring innehållet i understödsansökan svarar på STEA i första hand den understödsberedare som är namngiven i understödsobjektets understödsbeslut. Kontaktuppgifter till understödsberedarna finns i understödsbeslutet för understödsobjektet eller på STEA:s webbplats www.stea.fi/sv/web/sv/stea/kontaktinformation/personal.

I frågor som gäller användning av e-tjänsten, blankettens teknik eller tekniska problem betjänar e-postadressen asiointituki.stea@stm.fi

Den understödssökande är ansvarig för att ansökan skickas till STEA inom den utsatta tiden, senast den 30 september kl. 16.15. Efter att ansökningstiden gått ut kan understödsansökan inte längre skickas in, även om man har fyllt i ansökan i e-tjänsten. STEA behandlar inte ansökningar som inte skickats in inom den utsatta tiden. Om den understödssökande har tekniska problem med att skicka in ansökan, ska hen ta kontakt med STEA:s kundtjänst innan ansökningstiden går ut.

Understöd för Platsen är ledig

För Platsen är ledig-understödens del kan man ansöka om fortsatt stöd endast för de Platsen är ledig-understöd, som är anknutna till läroavtalsutbildning eller till vilka man av någon annan anledning har anmält en riktgivande understödsplan för år 2020.

Nya Platsen är ledig-understöd kan sökas nästa gång våren 2020.