Innehållspublicerare

null Ansökningstiden för fortgående understöd är öppen till 2.10.2017 klo. 16.15

Ansökningstiden för fortgående understöd är öppen till 2.10.2017 klo. 16.15

14.8.2017

Ansökningstiden för fortsatt understöd för pågående projekt och verksamheter med STEA-understöd har börjat. Ansökan är öppen i STEA:s e-tjänst under tiden 14.8–2.10.2017 kl 16.15. Fortsatt understöd kan sökas för projekt och verksamheter, för vilka STEA har skickat en ansökningsblankett till organisationens e-tjänst.

Blanketten för ansökan om allmänt understöd reviderades i år. Mer information om detta finns på STEA:s webbplats på adressen http://www.stea.fi/-/yleisavustuksen-haku-kaytto-ja-raportointi (på finska).

Då man ansöker om fortsatt understöd lönar det sig att fästa särskild uppmärksamhet vid att beskriva ändringar som eventuellt planerats för verksamheten och vid att motivera behovet av ändringarna (punkten ”Sammanfattning av ändringarna jämfört med föregående år” på blanketten) På ansökningsblanketten ska också anges om inga ändringar sker.

Från 2018 beviljas STEA-understöd alltid i jämna tusen euro.  

STEA:s understödsberedare ger råd och hjälp vid frågor som anknyter till ansökan om understöd. Under ansökningstiden 15.8–29.9 svarar vi vardagar kl. 9–11 och 12–15 på frågor kring ansökan också via jourtelefonen, tfn 050 310 5692.

uppdaterad 28.9.2017 – Ansökningstiden för fortgående understöd är öppen till 2.10.2017 klo. 16.15 Avvikande från vad som tidigare har meddelats kan fortsättningsansökningar sändas till STEAs e-tjänst ännu på måndagen 2.10.2017 till 16.15. Tilläggstiden baserar sig på lag om beräknande av laga tid (150/1930).