Innehållspublicerare

null Ansökningar för fortsatta understöd år 2019

Ansökningar för fortsatta understöd år 2019

13.8.2018

Ansökningstiden för fortsatta understöd börjar 14.8.2018. Det går att ansöka om fortsatt understöd för pågående projekt och verksamhet via STEAs e-tjänst asiointi.stea.fi under fliken Ansökan om understöd. Ansökningstiden för fortsatt understöd går ut måndagen den 1 oktober klockan 16.15.

För allmänna verksamhetsunderstöd (Ay-understöd) och riktade verksamhetsunderstöd (Ak-understöd), som har en riktgivande understödsplan för år 2019, kan man ansöka om en prövningsbaserad nivåhöjning för år 2019. Nivåhöjningen får utgöra högst 1,8 % av understödsbeloppet som meddelats i den riktgivande understödsplanen. Om sökanden ansöker om nivåhöjning utöver detta, bör nivåhöjningen motiveras i ansökan. Understödsförslaget baserar sig på STEAs understödsprövning.

Om understödsobjektet har en egenfinansieringsandel på grund av sökandens förmögenhet är det möjligt att ansöka om nivåhöjning i likhet med övriga sökanden.

Vid frågor om understödsansökningarnas innehåll kontaktas i första hand den understödsberedare på STEA som ansvarar för understödsobjektet i fråga. Kontaktuppgifter till understödsberedarna finns i understödsobjektets understödsbeslut och på STEAs webbsida www.stea.fi/web/sv/stea/kontaktinformation/personal

STEA öppnar en egen rådgivningstelefon för användning av e-tjänsten och för tekniska frågor. Telefonnumret är 050 310 5692. Rådgivningstelefonen tjänstgör under ansökningstiden 20.8-1.10, vardagar klockan 9-11 och 12-15.

uppdaterad 22.8.2018 – Om sökanden ansöker om nivåhöjning utöver detta, bör nivåhöjningen motiveras i ansökan. Understödsförslaget baserar sig på STEAs understödsprövning.