Innehållspublicerare

null Ansökningen börjar!

Ansökningen börjar!

5.2.2018

Social- och hälsovårdsministeriet beviljar behovsprövat understöd av Veikkaus Ab:s avkastning till samhällsnyttiga sammanslutningar och stiftelser med rättskapacitet inom social- och hälsovårdsområdet. Det sammanlagda beloppet av de understöd som beviljas år 2019 är cirka 370 miljoner euro.

Det är möjligt att ansöka om understöd från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) för allmännyttig verksamhet som främjar hälsa och social välfärd år 2018 enligt följande:

5.2–3.4.2018 kl. 16.15 – Särskild ansökan för programverksamhet och om små organisationsunderstöd 2018  

Det inleds tre nya understödsprogram med särskild ansökan under 2018:

  • Platsen är ledig II – understödsprogram för sysselsättning av ungdomar och personer med partiell arbetsförmåga 2018—2021
  • Värdefull – understödsprogram för att minska ojämlikheten 2018—2021
  • Grepp om livet – understödsprogram för livskompetens för äldre 2018—2021

De småskaliga organisationsunderstöden riktar sig till små organisationer inom social- och hälsovårdsområdet som inte får annat understöd från STEA och som inte hör till någon centralorganisation (eller hör till en centralorganisation som inte får STEA:s understöd till medlemsorganisationer). Små understöd kan uppgå till 1 000–7 000 euro. Det beviljade understödet är av engångskaraktär och det är inte möjligt att ansöka om fortsatt understöd.


11.4–31.5.2018 kl. 16.15 – ansökan om nytt understöd för 2019

14.8–1.10.2018 kl. 16.15 – ansökan om fortsatt understöd för pågående projekt och funktioner för 2019

Understöd ansöks på nätet: asiointi.stea.fi.