Innehållspublicerare

null Ansökningsrundan av fortsatta understöd för år 2021 har nu öppnats

Ansökningsrundan av fortsatta understöd för år 2021 har nu öppnats

10.8.2020

Ansökan om fortsatta understöd för år 2021 har nu öppnats i STEA:s e-tjänst. Ansökningsblanketterna finns i den nya e-tjänsten, under avsnittet Ansökan om understöd. Logga in till e-tjänsten på adressen asiointi.stea.fi och lkicka på "Gå till nya e-tjänsten".

Tips på hur du fyller i ansökningsblanketten får du i instruktionsvideon som publicerats på STEA:s YouTube-kanal.

Bekanta dig också med utlysningen på STEA:s webbsida.

STEA:s specialsakkunniga ger råd och hjälper i frågor som gäller ansökan om understöd. Närmare kontaktuppgifter har publicerats på STEA:s webbsida under Kontaktinformation. Organisationer som beviljats understöd för år 2020 har en egen namngiven kontaktperson. Kontaktpersonernas uppgifter finns samlade i en Excel-lista som finns i Materialbanken på STEA:s webbsida. 

Ansökningstiden för fortsatta understöd går ut den 30 september 2020 kl. 16.15.