Innehållspublicerare

null Ansökningsrundan för nya projekt- och investeringsunderstöd öppnas i december

Ansökningsrundan för nya projekt- och investeringsunderstöd öppnas i december

20.10.2020

Den 10 december öppnar STEA ansökan om statsunderstöd av nya STEA-understöd för år 2021. Under ansökningstiden kan understöd sökas för

  • nya, högst treåriga projekt som inleds år 2021  (C-understöd – observera att ansökan inte gäller projekt i understödsprogrammet Platsen är ledig)
  • nya investeringar som inleds år 2021 och som förverkligas under en period på tre år (B-understöd)

Allmännyttiga registrerade sammanslutningar och stiftelser med rättskapacitet kan ansöka om understöd för främjande av hälsa och social välfärd.

Ansökan av understöd är öppen tors 10.12.2020 – må 25.1.2021 kl. 16.15. Understöd ansöks i STEAs e-tjänst (asiointi.stea.fi).

Ytterligare information om hur e-tjänsten tas i bruk, om projekt- och investeringsunderstöd samt allmänna instruktioner i anslutning till ansökan av understöd har samlats i understödsguiden på STEAs webbsida.

Den egentliga utlysningen och närmare ansökningsinstruktioner publiceras på STEAs webbsida den 10.11.2020.

STEA behandlar ansökningar som lämnats in inom ansökningstiden och bereder ett understödsförslag om understöd som beviljas till social- och hälsovårdsministeriet. Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om understöd som beviljas i april 2021.

Projekt- och investeringsunderstöd beviljas på en gång för hela projektets eller investeringens genomförandetid. Genomförandetiden kan vara högst tre år.