Innehållspublicerare

null År 2020 tidsfristerna för rapporteringar

År 2020 tidsfristerna för rapporteringar

1.11.2019

År 2020 är tidsfristerna för rapporteringar följande:

Mellanrapport

 • rapportering för åren 2018 och 2019
 • STEA lämnar en rapporteringsuppgift i e-tjänsten i november 2019 till de organisationer som rapporteringen gäller.
 • Rapporteringsuppgiften ska returneras till STEA före den 17 februari 2020.

Utredning om resultat och effekter

 • cirka 280 riktade verksamhetsunderstöd
 • rapportering för åren 2018 och 2019
 • STEA lämnar en rapporteringsuppgift i e-tjänsten i december 2019 till de organisationer som rapporteringen gäller.
 • Rapporteringsuppgiften ska returneras till STEA före den 31 mars 2020.

Årsredovisning

 • alla som använt understöd under 2019
 • rapportering för 2019
 • STEA lämnar in rapporteringsuppgifter (årsredovisning för understödstagare och årsredovisning per objekt) i e-tjänsten i mars 2020.
 • Årsredovisningarna med bilagor ska returneras till STEA före den 1 juni 2020.