Innehållspublicerare

null Årsredovisningarna till e-tjänsten i mars 

Årsredovisningarna till e-tjänsten i mars 

15.2.2021

I mars skickar STEA årsredovisningsuppgifterna till de understödstagare som omfattas av redovisningsskyldigheten. 

Understödstagarens årsredovisning och understödsobjektets årsredovisning ska göras i STEAs nya e-tjänst. Till den nya e-tjänsten förflyttar man sig efter inloggning, via länken som finns under fliken Uppgifter. 

Årsredovisningarna ska fyllas i och skickas till STEA via e-tjänsten senast den 31.5.2021 kl. 16.15. En utebliven årsredovisning utgör ett hinder för beviljande av nya STEA-understöd eller fortsatta understöd. 

Revisorsrapporten (AUP) gällande år 2020 och rapportens anvisningar har uppdaterats. Revisorsrapporten bör bifogas till årsredovisningen om STEA-understöd under understödsåret har använts till ett enskilt understödsobjekt enligt prestationsprincipen till ett belopp om minst 200 000 euro. Den nya rapportmodellen och anvisningarna finns i STEAs materialbank. 

Inlämning av bokslut

För STEA räcker det att styrelsen har behandlat och godkänt bokslutet. Det är inte nödvändigt att ordna ett separat bokslutsmöte för styrelsen. Om inte annat anges i organisationens stadgar, är styrelsen beslutför att godkänna bokslutet när över hälften av styrelsemedlemmarna har undertecknat det. 

STEA uppmuntrar organisationerna att fundera på flexibla praxis för att samla in underteckningar:

  • Organisationernas styrelser kan behandla bokslutet till exempel genom att cirkulera det per post. 
  • Om det inte är möjligt att cirkulera bokslutet per post för underteckning (till exempel om styrelsemedlemmarna inte har nödvändig apparatur för att skriva ut och skanna bokslutets underteckningar), är det möjligt att använda elektronisk signering. 

Kvittering via e-post kan inte anses vara en underskrift som föreskrivs i lagen. 

Suomen tilintarkastajat har publicerat en anvisning om elektronisk signering på sin webbsida (på finska)

Ytterligare information om arrangemang kring föreningarnas möten och sammankomster i coronavirusläget på statsrådets webbsida (på svenska)

Blanketten för understödsobjektets årsredovisning har förnyats

Blanketten för understödsobjektets årsredovisning har förnyats så att den motsvarar ansökningsblanketten som tagits i bruk år 2020. Därför innehåller understödsobjektets årsredovisningsuppgift i år inte de uppgifter som uppgetts i ansökan och som tidigare automatiskt har flyttats till årsredovisningsblanketten. Ändringen gäller bara blanketter som fylls i år 2021.  

I fortsättningen motsvarar ansökan och årsredovisning varandra. Årsredovisningen är förhandsifylld med uppgifter som uppgetts i ansökan och uppgifterna flyttas i fortsättningen automatiskt från ansökningsblanketten till årsredovisningsblanketten.

Mera information om årsredovisningen på STEAs webbsida.

Bekanta dig också med

Uppdaterad 13.4.2021 - Anvisning om inlämning av bokslut har lagts till samt informerat om revisorsrapportens modell och anvisning för år 2020