Innehållspublicerare

null Årsredovisningarna till e-tjänsten i mars 

Årsredovisningarna till e-tjänsten i mars 

15.2.2021

I mars skickar STEA årsredovisningsuppgifterna till de understödstagare som omfattas av redovisningsskyldigheten. Uppgifterna skickas till e-tjänsten. 

Understödstagarens årsredovisning och understödsobjektets årsredovisning ska göras i STEAs nya e-tjänst. Till den nya e-tjänsten förflyttar man sig efter inloggning, via länken som finns under fliken Uppgifter. 

Årsredovisningarna ska fyllas i och skickas till STEA via e-tjänsten senast den 31.5.2021 kl. 16.15. En utebliven årsredovisning utgör ett hinder för beviljande av nya STEA-understöd eller fortsatta understöd. 

Blanketten för understödsobjektets årsredovisning har förnyats

Blanketten för understödsobjektets årsredovisning har förnyats så att den motsvarar ansöknings-blanketten som tagits i bruk år 2020. Därför innehåller understödsobjektets årsredovisningsuppgift i år inte de uppgifter som uppgetts i ansökan och som tidigare automatiskt har flyttats till årsredovisningsblanketten. Ändringen gäller bara blanketter som fylls i år 2021.  

I fortsättningen motsvarar ansökan och årsredovisning varandra. Årsredovisningen är förhandsifylld med uppgifter som uppgetts i ansökan och uppgifterna flyttas i fortsättningen automatiskt från ansökningsblanketten till årsredovisningsblanketten.

Mera information om årsredovisningen på STEAs webbsida.

Bekanta dig också med