Innehållspublicerare

null Beloppet av STEA-understöd 2018

Beloppet av STEA-understöd 2018

10.8.2017

Finansministeriet publicerade den 10 augusti 2017 sitt förslag till statsbudgeten 2018. I budgetförslaget uppgår beloppet av de statsunderstöd (STEA-understöd) som social- och hälsovårdsministeriet (SHM) beviljar social- och hälsovårdsorganisationer för främjande av hälsa och välfärd till 358 miljoner euro.

Understödsbeloppet i budgetförslaget avviker från understödsbeloppet för 2018 i handlingsplanen för riktlinjerna för understödsverksamheten som STEA publicerade i januari.

Under 2018 delas understödsbeloppet av 358 miljoner euro enligt budgetförslaget ut i STEA-understöd till social- och hälsovårdsorganisationer enligt följande:

  • De tre nya understödsprogrammen som SHM inlett under 2017 Finlands självständighetsjubileum till ära finansieras med cirka 11 miljoner euro under 2018. Programmen finansieras genom de av Penningautomatföreningens (RAY) spelintäkter som förblev outdelade när RAY, Veikkaus Oy och Fintoto slogs samman till ett nytt bolag vid årsskiftet.
  • För nya understödsprogram som eventuellt inleds under 2018 reserveras cirka 16 miljoner euro av RAY:s outdelade medel. 
  • Reservationerna för 2018 för de understödsobjekt som fått en riktgivande understödsplan för 2018 uppgår totalt till cirka 260 miljoner euro. Därmed uppgår beloppet av tillgängliga obundna pengar till cirka 71 miljoner euro. Detta belopp omfattar de nya projekt och verksamheter som söktes från STEA i maj, eventuella höjningar av understödsnivån samt de fortsatta understöd som för närvarande inte har någon riktgivande understödsplan men som STEA fortfarande anser som understödsberättigade.

Finansministeriets budgetförslag behandlas i regeringens budgetmangling i slutet av augusti, varefter budgeten tas upp till behandling i riksdagen. Riksdagen godkänner den slutgiltiga budgeten i december.

http://budjetti.vm.fi/indox/indexse.jsp