Innehållspublicerare

null De projekt som beviljas finansiering inom ramen för programmen under Finlands 100-årsjubileum har godkänts

De projekt som beviljas finansiering inom ramen för programmen under Finlands 100-årsjubileum har godkänts

5.7.2017

Social- och hälsovårdsministeriet har godkänt de projekt som beviljas finansiering av ministeriet under Finlands 100-årsjubileum.

Social- och hälsoorganisationer samt stiftelser och deras projekt som beviljas finansiering

Social- och hälsovårdsministeriets understödsprogram är:
Understödsprogrammet Utrustad för livet – för minskad ojämlikhet
Understödsprogrammet Fungera i arbetslivet – för ökad funktionsförmåga hos personer i arbetsför ålder
Organisation 2.0: med i förändringen – program för likvärdighet i en digital omvärld

Med understödsprogrammet Utrustad för livet främjas barns, ungas och barnfamiljers jämlika möjligheter, minskas ojämlikheten och bekämpas risken för utslagning som går i arv från generation till generation.

Målgrupper för understödsprogrammet Fungera i arbetslivet är finländare i arbetsför ålder vars funktionsförmåga har försvagats eller riskerar att försvagas.

Med understödsprogrammet Organisation 2.0: med i förändringen förstärks organisationernas roll och bildandet av nätverk av aktörer i samband med vård- och landskapsreformen samt till stöd för landskapens och kommunernas arbete för att främja social välfärd och hälsa. Dessutom stöder programmet medborgarnas likvärdiga möjligheter att delta och fungera som en del av nutidens informationssamhälle.

Understödsprogrammen finansieras genom Penningautomatföreningens spelintäkter som inte blev utdelade när Penningautomatföreningen, Veikkaus Ab och Fintoto slogs samman till ett bolag vid årsskiftet.

Understödsprogrammen pågår åren 2017–2020. I år delar social- och hälsovårdsministeriet ut 5,1 miljoner euro för programmen. Ministeriet anvisar totalt cirka 37 miljoner euro för programmen under jubileumsåret.

SHM beslutade om de projekt som ska få finansiering på basis av understödsförslaget av STEA. Antalet ansökningar var 388. Av dessa godkändes 70.

Ytterligare information
Elina Varjonen, utvärderings- och utvecklingschef, STEA, tfn 02951 63223, fornamn.efternamn@stm.fi